Tracodi (TCD) dừng kế hoạch phát hành 9.9 triệu trái phiếu do chưa phù hợp Nghị định 65

CTCP Đầu tư phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi, MCK: TCD, sàn HoSE) thông báo dừng kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ do chưa phù hợp Nghị định 65/2022/NĐ-CP và thị trường vốn trong quý IV năm 2022 có nhiều sự thay đổi.

HĐQT CTCP Đầu tư phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi, MCK: TCD, sàn HoSE) vừa có thông báo số 245/2022/CV-TCD liên quan đến việc dừng phương án phát hành trái phiếu năm 2022 đã được HĐQT công ty phê duyệt theo Nghị quyết số 74/2022/NQ- HĐQT-TCD ký ngày 16/9/2022.

Tracodi (TCD) dừng kế hoạch phát hành 9.9 triệu trái phiếu
Tracodi (TCD) dừng kế hoạch phát hành 9.9 triệu trái phiếu

Tracodi cho biết phương án phát hành trái phiếu năm 2022 của công ty phù hợp với quy định tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế nhưng chưa phù hợp với Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153.

Bên cạnh đó, tình hình thị trường vốn trong quý IV năm 2022 có nhiều sự thay đổi nên công ty cần thời gian lập lại kế hoạch cho phương án thu xếp các nguồn vốn huy động khác nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn cho hoạt động kinh doanh.

Do đó, HĐQT giao Ban điều hành và các Phòng Ban liên quan nghiên cứu việc xây dựng Phương án phát hành trái phiếu mới đáp ứng quy định tại Nghị định số 65 và các quy định phát luật khác có liên quan và trình HĐQT việc triển khai vào thời điểm phù hợp.

Trước đó, theo Nghị quyết HĐQT ngày 16/9, Tracodi sẽ phát hành 990 tỷ đồng trái phiếu (mệnh giá 100.000 đồng trong khi quy định mới là từ 100 triệu đồng) không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản. Kỳ hạn dự kiến là 60 tháng kể từ ngày phát hành, thời điểm phát hành trái trong quý III và quý IV năm nay.

Lãi suất danh nghĩa dự kiến đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 11%/năm (kỳ tính lãi 3 tháng/lần). Sau đó lãi suất được tính bằng tổng lãi suất tham chiếu công bố tại ngày xác định lãi suất có liên quan cộng biên độ 4%/năm, nhưng trong mọi trường hợp mọi trường hợp không thấp hơn 11%/năm.

Tracodi cho biết tài sản đảm bảo bao gồm toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của các cổ đông tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sơn Long cùng các quyền, lợi ích, cổ tức và/hoặc các khoản phân chia có liên quan; quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, quyền tài sản phát sinh từ và/hoặc liên quan đến dự án Bãi Cháy thuộc sở hữu của Sơn Long (sau khi đủ điều kiện thế chấp theo quy định của pháp luật). Giá trị định giá cổ phẩn Sơn Long tại thời điểm tháng 8/2022 là 22.850 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, Tracodi chào bán 258,2 triệu cổ phiếu tỷ lệ 1:1 cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn gấp đôi lên 5.164 tỷ đồng. Những năm gần đây, Tracodi liên tục tăng vốn sau cổ phần hóa để nâng quy mô vốn hoạt động. Trong phần hỏi đáp với nhà đầu tư tại ĐHĐCĐ thường niên 2022, HĐQT đã xác định Tracodi cần phải tăng vốn cho mục tiêu tăng trưởng và đón đầu những cơ hội trong 5 năm tới.

Về hoạt động kinh doanh, nửa đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu 1.218 tỷ đồng, giảm gần 30%. Lợi nhuận cổ đông công ty mẹ gấp 2 lần đạt 377 tỷ đồng nhờ hoạt động thoái vốn khỏi các công ty liên doanh, liên kết.

Kết quả kinh doanh hợp nhất sau soát xét giữa niên độ của Tracodi
Kết quả kinh doanh hợp nhất sau soát xét giữa niên độ của Tracodi

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của Tracodi đạt hơn 8.760 tỷ đồng, trong đó hàng tồn kho là 481 tỷ đồng. Khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn là hơn 1.357 tỷ đồng.

Tổng nợ vay cuối quý 2 của Tracodi là 1.487 tỷ đồng gồm 500 tỷ đồng trái phiếu (phát hành cuối năm 2021 với kỳ hạn 3 năm) còn lại là khoản vay ngân hàng. Ngoài ra, doanh nghiệp còn có 250 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi cho CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios.

Điểm đáng lưu ý, trong 6 tháng đầu năm, Tracodi ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 2.864,76 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 826,9 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 229,7 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 2.885,2 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ và phát hành thêm cổ phiếu.

Hà Thu

Theo Chất lượng và Cuộc sống