Tracodi dự kiến phát hành 9,9 triệu trái phiếu, tăng quy mô vốn hoạt động thêm gần 1.000 tỷ đồng

Tracodi dự kiến sẽ phát hành 9,9 triệu trái phiếu “2 không” trong quý III hoặc quý IV/2022 với lãi suất trong 4 kỳ đầu là 11%/năm.

HĐQT CTCP Đầu tư phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi, HOSE: TCD) vừa ra nghị quyết phát hành trái phiếu riêng lẻ để tăng quy mô vốn hoạt động của công ty.

Theo đó, công ty sẽ phát hành 990 tỷ đồng trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản. Kỳ hạn dự kiến là 60 tháng kể từ ngày phát hành, chủ tịch HĐQT hoặc tổng giám đốc sẽ quyết định cụ thể kỳ hạn của trái phiếu. Công ty dự định phát hành trái phiếu trong quý III và quý IV năm nay.

Nghị quyết phát hành trái phiếu của Tracodi
Nghị quyết phát hành trái phiếu của Tracodi

Theo đó, tổng giá trị trái phiếu phát hành là 990 tỷ đồng. Kỳ tính lãi của trái phiếu được tính 3 tháng/lần vào các ngày thanh toán lãi tương ứng.

Lãi suất trên danh nghĩa dự tiến đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 11%/năm. Sau đó lãi suất đối với mỗi kỳ tính lãi sau 4 kỳ tính lãi đầu tiên cho đến ngày đáo hạn sẽ được tính bằng tổng của lãi suất tham chiếu (không thấp hơn 11%/năm).

Tài sản đảm bảo sẽ là toàn bộ cổ phần tại công ty Sơn Long (cùng với các quyền, quyền lợi, lợi ích, cổ tức; quyền tài sản phát sinh liên quan đến dự án Bãi Cháy của Sơn Long; quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với dự án Bãi Cháy; và các tài sản khác thuộc sở hữu của tổ chức phát hành và/hoặc bên thứ ba theo thỏa thuận giữa các bên liên quan). Công ty Sơn Long không có trong danh sách các công ty con và công ty liên kết của Tracodi và được định giá 22.856 đồng/cổ phiếu. Dự án Bãi Cháy là dự án khu khách sạn, dịch vụ du lịch tại phường Bãi Cháy tại tỉnh Quảng Ninh.

Nghị quyết ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh Hùng - Chủ tịch HĐQT và ông Bùi Thiện Phương Đông - thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty chủ trì thực hiện phát hành trái phiếu.

Cùng ngày, Tracodi cũng công bố nghị quyết về tái bổ nhiệm các chức vụ Phó Tổng Giám đốc của công ty. Cụ thể, công ty tiếp tục bổ nhiệm ông Phạm Thanh Sơn giữ chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách Quản lý Xây dựng Hạ tầng và Công nghiệp của công ty.

Đồng thời thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Đầu tư Hạ tầng công ty đối với ông Đặng Ngọc Sáng. Việc bổ nhiệm và miễn nhiệm trên đều có hiệu lực từ 1/10.

Trước đó, Tracodi chào bán 258,2 triệu cổ phiếu tỷ lệ 1:1 cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn gấp đôi lên 5.164 tỷ đồng. Những năm gần đây, Tracodi liên tục tăng vốn sau cổ phần hóa để nâng quy mô vốn hoạt động. Trong phần hỏi đáp với nhà đầu tư tại ĐHĐCĐ thường niên 2022, HĐQT đã xác định Tracodi cần phải tăng vốn cho mục tiêu tăng trưởng và đón đầu những cơ hội trong 5 năm tới.

Tracodi phát hành trái phiếu riêng lẻ trong bối cảnh nghị định 65/2022/NĐ-CP vừa được ban hành sửa đổi quy định về phát hành trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Theo quy định  mới, mệnh giá trái phiếu tăng từ 100.000 đồng hoặc bội số của 100.000 đồng lên 100 triệu đồng hoặc bội số của 100 triệu đồng.

Xét về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2022, công ty thu về 1.218 tỷ đồng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ, giảm 29,5% so với cùng kỳ năm 2021. Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ tăng mạnh hơn 124%, lên mức 479 tỷ đồng.

Chính vì vậy, mặc dù doanh thu giảm nhưng lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp vẫn ghi nhận tăng gần 98% so với cùng kỳ, đạt 394 tỷ đồng.

Nguồn: TCD
Nguồn: TCD

Tracodi đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất đạt 4.431 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 507 tỷ đồng. Như vậy, công ty mới hoàn thành 27,5% về doanh thu, 77,9% về lợi nhuận.

Quy mô tài sản của công ty tính đến cuối tháng 6/2022 là 8.760 tỷ đồng, tăng 51% so với số đầu kỳ, tăng chủ yếu đến từ các khoản phải thu ngắn hạn từ 1.999 tỷ đồng tại thời điểm đầu năm lên 3.946 tỷ đồng tại thời điểm kết thúc nửa đầu năm 2022. Bên cạnh đó, các khoản phải thu dài hạn trong kỳ cũng tăng hơn 167%, đạt mức 1.750 tỷ đồng.

Dư nợ phải trả của công ty đến ngày 30/6/2022 là 5.158 tỷ đồng, tăng 14,6% so với số đầu kỳ. Đặc biệt, vốn chủ sở hữu trong kỳ ghi nhận 3.602 tỷ đồng, tăng mạnh hơn 2,8 lần so với đầu năm.

Hà Thu

Theo Chất lượng và Cuộc sống