‘Trắng’ doanh thu BĐS, PHC lãi chưa nổi 1 tỷ trong quý I

Kết thúc quý I/2024, Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (HoSE: PHC) chỉ ghi nhận 0,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm tới 58% so với cùng kỳ.

Theo báo cáo tài chính của PHC, quý I/2024, doanh thu thuần đạt 203 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, mảng xây lắp và bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ giảm lần lượt 19% và 85%, còn mảng kinh doanh bất động sản không có doanh thu.

Dù doanh thu giảm song do giá vốn được cải thiện, lợi nhuận gộp vẫn đi ngang so với cùng kỳ, đạt 26 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp đạt 13,1%.

Trong quý, doanh thu tài chính chỉ đạt 0,6 tỷ đồng, giảm 43%. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng 3% (đạt 12 tỷ đồng) và chi phí quản lý tăng 10% (đạt 14 tỷ đồng). Kết quả là PHC chỉ có lãi trước thuế 1,2 tỷ đồng, giảm 61% và lãi sau thuế 0,9 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2024, PHC đặt mục tiêu doanh thu 2.500 tỷ đồng, lãi sau thuế 45 tỷ đồng. Như vậy, kết quý I, công ty đã hoàn thành 8,12% mục tiêu doanh thu và 2% mục tiêu lợi nhuận.

‘Trắng’ doanh thu BĐS, PHC lãi chưa nổi 1 tỷ trong quý I - Ảnh 1

Tại ngày 31/3/2024, tổng tài sản của PHC đạt 2.947 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm. Các khoản phải thu chiếm 53,1% tài sản, đạt 1.566 tỷ đồng, giảm 2,4%. Hàng tồn kho chiếm 22% tài sản, đạt 650 tỷ đồng, tăng 1,5%. Tiền và tương đương tiền giảm 78%, còn 34 tỷ đồng. 

Nợ phải trả tại ngày kết thúc quý I/2024 đạt 2.276 tỷ đồng, giảm 9% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay đạt 1.292 tỷ đồng, giảm 9%.

Với vốn chủ sở hữu đạt 670 tỷ đồng, gần như không đổi, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 3,39 lần.

Về dòng tiền, quý I/2024, dòng tiền kinh doanh của PHC âm 63 tỷ đồng, do giảm các khoản phải trả. Để cân đối, PHC thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác. Dù vậy, với việc quy mô dòng tiền vay giảm 30%, trong khi trả nợ gốc vay tăng 22%, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm tới 126 tỷ đồng..

Lê Nguyễn

Theo VietnamFinance