Trường hợp đặc biệt phải đổi sổ đỏ sau khi Luật Đất đai 2024 áp dụng

Trường hợp phải đổi sổ đỏ này chính là điểm mới trong Luật Đất đai 2024 so với Luật Đất đai 2013.

Theo Luật Đất đai 2024, sổ đỏ ghi sai vị trí thửa đất sẽ được cấp sổ mới. 

Nếu như Luật cũ chỉ quy định chung chung cơ quan có thẩm quyền chịu trách nhiệm đính chính sỏ đỏ đã cấp nếu như có những sai sót về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc thân nhân, địa chỉ người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất; sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liên với đất so với hồ sơ kê khau đăng ký đất đai đã được xác nhận. Cùng với đó, thông tin về vị trí, số thửa, tờ bản đồ cũng như sơ đồ thửa đất được ghi ở trang 2 và trang 3 trong sổ đỏ hiện hành.

Tuy nhiên khi Luật mới được áp dụng, những sai sót trong nội dung của sổ đỏ sẽ được cơ quan có thẩm quyền cấp đổi sổ mới. 

Sổ đỏ ghi sai vị trí thửa đất sẽ được cấp sổ mới. Ảnh minh họa  
Sổ đỏ ghi sai vị trí thửa đất sẽ được cấp sổ mới. Ảnh minh họa  

Trường hợp ghi sai thửa đất trên thực địa thường xảy ra trong thời kỳ đo đạc thủ công trước đây hoặc do in sai vị trí thửa đất khi thực hiện cấp sổ. Song số lượng của các trường hợp này là không nhiều.

Theo Luật Đất đai 2024, thửa đất có diện tích chênh lệch giữa số liệu đo đạc thực tế với sổ đỏ đã cấp mà ranh giới không thay đổi, không có tranh chấp thì khi cấp đổi sổ đỏ sẽ tính theo số liệu thực tế. 

Khi thực hiện đo đạc có sự thay đổi về ranh giới và diện tích tăng thêm so với số liệu ghi trên sổ đỏ thì phần diện tích này có thể được xem xét để cấp sổ đỏ. 

Với việc cấp lại sổ đỏ, người dân cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ gồm đơn đề nghị cấp đổi sổ đỏ (theo mẫu) và sổ đỏ bản gốc có sai sót đã cấp trước đó. Trong trường hợp sổ đỏ thế chấp tại ngân hàng, chủ đất cần có bản sao công chúng hợp đồng thế chấp. Hồ sơ này sẽ được nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai của địa phương.

Chi Chi

Theo Chất lượng và Cuộc sống