11 loại đất sẽ được sử dụng lâu dài theo Luật Đất đai 2024

Sẽ có nhiều trường hợp đất được sử dụng lâu dài từ năm 2025 mà người dân cần biết để tránh thiệt thòi.

Theo đó, Điều 171 Luật Đất đai 2024 quy định đất sẽ được sử dụng ổn định lâu dài gồm:

1. Đất ở.

2. Đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư sử dụng được quy định tại Khoản 4 Điều 178 Luật này, cụ thể:

- Cộng đồng dân cư được Nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất để bảo tồn bản sắc dân tộc gắn với phong tục, tập quán cũng như tín ngưỡng của dân tộc.

- Cộng đồng dân cư được Nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất có trách nhiệm bảo vệ đất được giao, không được chuyển sang sử dụng vào mục đích khác.

3. Đất rừng đặc dụng; đất rừng phòng hộ; đất rừng sản xuất do tổ chức quản lý.

4. Đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của cá nhân đang được sử dụng ổn định được Nhà nước công nhận mà không phải đất được Nhà nước giao có thời hạn, cho thuê.

11 loại đất sẽ được sử dụng lâu dài theo Luật Đất đai 2024 - Ảnh 1

5. Trường hợp đất xây dựng trụ sở cơ quan được quy định tại Khoản 1 Điều 199 của Luật này; đất xây dựng công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập đã được quy định tại khoản 2 Điều 199 của Luật này.

6. Đất quốc phòng, an ninh.

7. Trường hợp là đất tín ngưỡng.

8. Trường hợp là đất tôn giáo được quy định tại Khoản 2 Điều 213 của Luật này, cụ thể như sau: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với đất xây dựng cơ sở tôn giáo, trụ sở của tổ chức tôn giáo, tôn giáo trực thuộc.

9. Đất sử dụng vào mục đích công cộng không có mục đích kinh doanh.

10. Trường hợp đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng, đất cơ sở lưu trữ tro cốt.

11. Trường hợp đất được quy định tại Khoản 3 Điều 173 và Khoản 2 Điều 174 của Luật này, trong đó cụ thể:

- Thời hạn sử dụng đất đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ đất phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn sang đất phi nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài là ổn định lâu dài.

- Trường hợp người nhận chuyển quyền sử dụng đất đối với loại đất sử dụng ổn định lâu dài thì được sử dụng đất ổn định lâu dài.

An Nhiên

Theo Chất lượng và Cuộc sống