Ứng viên duy nhất làm thành viên HĐQT độc lập Novaland, ông Hoàng Đức Hùng là ai?

Ông Hoàng Đức Hùng sinh năm 1973 là ứng viên duy nhất được cổ đông đề cử vào vị trí thành viên HĐQT độc lập của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL) nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Ông Hoàng Đức Hùng là ứng viên duy nhất cho vị trí thành viên HĐQT độc lập của Novaland.
Ông Hoàng Đức Hùng là ứng viên duy nhất cho vị trí thành viên HĐQT độc lập của Novaland.

Novaland vừa công bố nghị quyết của HĐQT thông qua danh sách ứng viên được cổ đông đề cử vào vị trí thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, ứng viên duy nhất cho vị trí này là ông Hoàng Đức Hùng sinh năm 1973. Hiện, ông Hùng không nắm giữ chức vụ gì tại Novaland.

Với trình độ thạc sỹ tài chính quốc tế tại đại học Oxford Brookes (Anh), cử nhân kinh tế Đại học Tổng hợp Hà Nội, ông Hùng có gần 30 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính. Trong đó, từ tháng 11/1994 đến tháng 6/2014, ông Hùng điều hành kiểm toán, lãnh đạo khối dịch vụ tư vấn, lãnh đạo khối khách hàng Chính phủ và khu vực công - Công ty Ernst & Young (EY) Việt Nam.

Từ tháng 7/2014 đến 9/2016, ông Hùng là chuyên gia tư vấn quốc tế - Ngân hàng Thế giới, hỗ trợ Bộ Tài Chính xây dựng thể chế về kiểm toán nội bộ tại Việt Nam; từ tháng 10/2016 đến tháng 11/2020, ông Hùng là Phó Tổng giám đốc Công ty PWC Việt Nam.

Hiện tại, ông Hùng là Chủ tịch phân viện Kiểm toán Nội bộ Quốc tế tại Việt Nam (IIA Vietnam Chapter), Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Việt Nam (VNIDA), Chủ tịch HĐQT CTCP Tư vấn quản trị Doanh nghiệp CGS Việt Nam và Thành viên HĐQT CTCP Dịch vụ Phân tích Di truyền.

Tháng trước, HĐQT Novaland cũng vừa ban hành nghị quyết thông qua danh sách ứng viên được cổ đông đề cử vào vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, ông Ng Teck Yow, hiện là tổng giám đốc của Novaland là ứng viên duy nhất nằm trong danh sách đề cử này.

Ông Ng Teck Yow là người Malaysia, tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) tại Anh. Ông có gần 30 năm kinh nghiệm trong việc phát triển chiến lược kinh doanh, đầu tư và phát triển dự án, phân tích và hoạch định tài chính tại các công ty đầu tư và quản lý bất động sản.

Ông Ng Teck Yow được bổ nhiệm làm tổng giám đốc Novaland sau khi ông Nguyễn Ngọc Huyên vừa từ nhiệm vào hồi tháng 3/2023. Trước đó, ông Ng Teck Yow là tổng giám đốc Gamuda Land Việt Nam.

Ở thời điểm hiện tại, HĐQT của Novaland đang có 4 người, bao gồm các ông: Bùi Thành Nhơn, Dennis Ng Teck Yow, Phạm Tiến Vân và bà Nguyễn Mỹ Hạnh.

Năm ngoái, Novaland ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất gần 11.151 tỷ đồng, giảm 25,5% so cùng kỳ năm 2021, chỉ đạt hơn 30% mục tiêu đề ra. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt gần 2.182 tỷ đồng, giảm 36,8% so cùng kỳ năm 2021 và chỉ đạt hơn 33% mục tiêu đề ra. Tại thời điểm cuối năm 2022, tổng tài sản của Novaland đạt gần 258.000 tỷ đồng, tăng gần 28% so với đầu năm, chủ yếu tăng ở tồn kho và phải thu ngắn hạn.

Năm 2023, Novaland đặt mục tiêu doanh thu 9.531 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chỉ 214 tỷ đồng.

VietnamFinance