Vietnam Airlines chốt thời gian nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, HoSE: HVN) cho biết sẽ công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2022 và báo cáo soát xét bán niên 2023 vào cuối tháng 8, hoặc muộn nhất là trong tháng 9.

Vietnam Airlines dự kiến họp đại hội cổ đông trong tháng 10.
Vietnam Airlines dự kiến họp đại hội cổ đông trong tháng 10.

Thông tin này được Vietnam Airlines nêu trong văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) về việc công bố báo cáo tài chính và đại hội đồng cổ đông.

Theo đó, Vietnam Airlines cho biết ngày 11/8 vừa qua, hãng đã nhận được công văn của HoSE yêu cầu nhanh chóng công bố thông tin về báo cáo tài chính kiểm toán 2022, báo cáo thường niên và báo cáo soát xét bán niên 2023.

Trả lời vấn đề này, Vietnam Airlines cho biết đang nỗ lực cùng với các công ty kiểm toán độc lập khẩn trương hoàn thiện báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Vietnam Airlines và dự kiến công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2022, báo cáo soát xét bán niên 2023 vào cuối tháng 8/2023 và muộn nhất là trong tháng 9/2023.

Vietnam Airlines sẽ tiếp tục hoàn thiện các tài liệu báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên và dự kiến sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trong tháng 10/2023.

Theo báo cáo tài chính quý II/2023 chưa soán xét, tổng doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của Vietnam Airlines đạt 20.696 tỷ đồng, cao hơn 12,3% so với quý II/2022. Đây cũng là quý thứ 7 liên tiếp doanh thu của Vietnam Airlines tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước.

Sau khi trừ đi giá vốn, Vietnam Airlines ghi nhận lãi gộp 929 tỷ đồng trong quý II/2023. Đây cũng là quý lãi gộp thứ hai liên tiếp của hãng hàng không quốc gia kể từ sau đại dịch.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Vietnam Airlines đạt doanh thu hơn 44.000 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ; lãi gộp đạt gần 2.900 tỷ, khả quan hơn nhiều so với khoản lỗ gộp nửa đầu năm ngoái.

Sau khi hạch toán hết các khoản chi phí, Vietnam Airlines lỗ sau thuế 1.331 tỷ đồng trong nửa đầu năm nay, chỉ bằng 1/4 so với 6 tháng đầu 2022. Khoản lỗ của quý II cũng giảm 50% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do các công ty con kinh doanh có lãi và các doanh nghiệp vận tải giảm lỗ.

Chí Bình

Theo VietnamFinance