Viglacera: Lợi nhuận năm 2022 lập đỉnh, ước đạt 2.288 tỷ đồng nhờ mảng bất động sản

Tính riêng trong quý IV, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Viglacera ước đạt 240 tỷ đồng, giảm 52% so với cùng kỳ năm 2021.

Viglacera: Lợi nhuận năm 2022 lập đỉnh, ước đạt 2.288 tỷ đồng
Viglacera: Lợi nhuận năm 2022 lập đỉnh, ước đạt 2.288 tỷ đồng

Theo tiết lộ của ban lãnh đạo Tổng công ty Viglacera (HoSE: VGC), kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của doanh nghiệp đã vượt kế hoạch đề ra.

Cụ thể, lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 2.288 tỷ đồng, vượt 35% kế hoạch đề ra và tăng trưởng 48% so với năm 2021. Đây là mức lợi nhuận cao nhất mà Viglacera từng ghi nhận được trong lịch sử hoạt động. Trong năm 2021, doanh nghiệp đã lần đầu đưa lợi nhuận vượt mức nghìn tỷ đồng, đạt mức 1.541 tỷ đồng. 

Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ năm 2022 ước đạt 1.722 tỷ đồng, tăng trưởng 50% so với năm 2021 và vượt 44% kế hoạch đề ra.

(Nguồn: Viglacera)
(Nguồn: Viglacera)

Như vậy, tính riêng trong quý IV, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Viglacera ước đạt 240 tỷ đồng, giảm 52% so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, nếu so với cắc quý liền trước thì lợi nhuận ước tính trong quý IV có phần kém sắc.

Trước đó, Công ty Chứng khoán SSI đã dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế trong quý IV/2022 của Viglacera lần lượt đạt 2,5 nghìn tỷ đồng (giảm 33% so với cùng kỳ) và 211 tỷ đồng (giảm 47% so với cùng kỳ) do nhu cầu vật liệu xây dựng giảm và những thách thức của thị trường bất động sản. Đồng thời, giá kính xây dựng giảm 7-8% so với đầu năm.

Trong quý IV/2022, SSI cho rằng Viglacera có thể đã cho thuê 10ha đất khu công nghiệp với mức giá cao hơn 10% so với cùng kỳ.

Ban lãnh đạo Viglacera cho biết, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bất động sản năm 2022 ước đạt 1.622 tỷ đồng (đạt 133% kế hoạch năm và tăng trưởng 57% so với thực hiện năm 2021). Theo Viglacera, đây là lĩnh vực đóng góp chính vào sự tăng trưởng của doanh nghiệp.

Trong giai đoạn 2022 - 2023, theo kế hoạch, Viglacera sẽ khảo sát và phát triển một số khu công nghiệp mới tại các địa phương có vị trí thuận lợi. Theo định hướng, đến năm 2025, Viglacera sẽ nâng tổng số các khu công nghiệp mang thương hiệu Viglacera lên con số 20 với trên 10 khu công nghiệp mới có tổng diện tích tăng thêm khoảng từ 2.000 - 3.000ha để phát triển quỹ đất khu công nghiệp.

Hải Đường

Theo VietnamFinance