Viglacera (VGC): Quý III lãi sau thuế 264 tỷ, 9 tháng vượt 20% kế hoạch lợi nhuận năm

Tổng công ty Viglacera - CTCP (Viglacera, HoSE: VGC) đã có quý III/2022 thành công với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ.

Quý III, doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế của Viglacera đều tăng trưởng tốt sao với cùng kỳ, lần lượt tăng 45% và 19% so với cùng kỳ năm trước, đạt 3.212 tỷ đồng và 308 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp duy trì ở mức 25%.

Doanh thu hoạt động tài chính trong quý tăng gấp 3 lần lên 20 tỷ đồng; chi phí tài chính cũng tăng gấp đôi lên 73 tỷ đồng (riêng chi phí lãi vay là 66 tỷ đồng).

Về chi phí vận hành, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh thêm 194 tỷ đồng, đạt 496 tỷ đồng.

Kết quý, lợi nhuận sau thuế của Viglacera tăng 27%, đạt 264,5 tỷ đồng; trong đó lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 221 tỷ đồng, tăng 11%.

Theo lý giải của công ty, mức tăng trưởng lợi nhuận của tquý III đến từ bất động sản khu công nghiệp. Đồng thời, lĩnh vực vật liệu xây dựng cũng cải thiện nhờ hợp nhất kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Kính nổi siêu trắng Phú Mỹ, sau khi Viglacera nâng tỷ lệ sở hữu từ 35% lên 65% vào ngày 1/10/2021.

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của Viglacera đều tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ; lần lượt tăng 51% và 96%, đạt 11.319 tỷ đồng và 2.048 tỷ đồng.

Trong cơ cấu doanh thu, sản phẩm kính và gương đóng góp 20% tổng doanh thu, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ, đạt 2.257 tỷ đồng. Mảng bán các sản phẩm gạch ốp lát chiếm 23%, đạt 2.554 tỷ đồng, tăng 46%. Còn dịch vụ cho thuê bất động sản, hạ tầng khu công nghiệp đem về 2.759 tỷ đồng, chiếm 24%; doanh thu bán hàng hoá bất động sản là 1.012 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính cũng tăng gấp ba lên 60 tỷ đồng (do tăng lãi tiền gửi, tiền cho vay); đồng thời chi phí tài chính tăng gấp đôi, đạt 236 tỷ đồng (chi phí lãi vay là 182 tỷ đồng).

Với kết quả này, Viglacera đã hoàn thành 75% kế hoạch doanh thu và vượt 20,4% chỉ tiêu lợi nhuận năm nay.

Về tài sản, tại ngày 30/9/2022, tổng tài sản của Viglacera đạt 23.127 tỷ đồng, tăng nhẹ 5% so với đầu năm. Hàng tồn kho của công ty tăng 14% lên 4.177 tỷ đồng, chiếm 18% tổng tài sản, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang và thành phẩm. Bên cạnh đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang là 4.882 tỷ đồng, hầu hết nằm ở chi phí xây dựng các khu công nghiệp.

Tại ngày kết thúc quý III, tổng dư nợ vay của Viglacera tăng 13% lên 3.614 tỷ đồng, chiếm 16% tổng nguồn vốn. Trong kỳ, công ty đã vay 4.786 tỷ đồng, trả nợ gốc vay 4.010 tỷ đồng. Chi phí lãi vay 9 tháng đạt 183 tỷ đồng.

Trên thị trường, chốt phiên giao dịch ngày 25/10, cổ phiếu VGC giảm nhẹ 6,94% về còn 40.250 đồng/cổ phiếu.

Trong một diễn biến liên quan, công ty con của Viglacera là Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long (HNX: VHL) (Viglacera nắm 50,48% vốn điều lệ) đã có một quý kinh doanh kém hiệu quả khi báo lỗ sau thuế quý III 4,6 tỷ đồng.

Theo giải trình của VHL, nguyên nhân lỗ là giá vật tư đầu vào tăng cao, đặc biệt là do giá than tăng gấp đôi so với cùng kỳ (đây là nhiên liệu chiếm tỷ trọng cao trong giá thành sản phẩm trong toàn hệ thống các công ty trực thuộc VHL). Bên cạnh đó, do nhu cầu tiêu thụ vật liệu xây dựng trong kỳ giảm nên doanh thu bán hàng giảm so với cùng kỳ.

Lê Nguyễn

Theo VietnamFinance