Vinaconex huy động 2.200 tỷ đồng cho dự án Cát Bà Amatina

Vinaconex sẽ phát hành 22.000 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng, quy đổi ra giá trị huy động tối đa 2,200 tỷ đồng. Thời gian phát hành trái phiếu dự kiến trong quý 2 và 3/2021.

Nguồn: Tổng Công ty Vinaconex