Vosco xoá hết 388 tỷ đồng lỗ luỹ kế năm 2022 bất chấp lợi nhuận quý IV lao dốc

Công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam (Vosco, HoSE: VOS) chính thức không còn ghi nhận lỗ luỹ kế trên bảng cân đối kế toán sau khi đạt gần 488 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cả năm 2022.

Vosco xoá hết 388 tỷ đồng lỗ luỹ kế trong năm 2022 bất chấp lợi nhuận quý IV lao dốc
Vosco xoá hết 388 tỷ đồng lỗ luỹ kế trong năm 2022 bất chấp lợi nhuận quý IV lao dốc

VOS vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với tổng doanh thu đạt hơn 641 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2021. Ngược lại, lợi nhuận gộp giảm 50% do giá vốn tăng cao, đạt 89 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính quý IV tăng 18,8%, đạt 24,7 tỷ đồng nhờ tăng lãi tiền gửi, tiền cho vay và lãi chênh lệch tỷ giá.

Chi phí tài chính giảm 14,7%, đạt 17,5 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lần lượt 25% và 9%, tương ứng đạt 18,8 tỷ đồng và 39,8 tỷ đồng.

Chốt quý, VOS ghi nhận lợi nhuận sau thuế “lao dốc” 84% so với cùng kỳ về mức 18,2 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2022, doanh thu của VOS đạt 2.420 tỷ đồng, tăng 70% so với mức thực hiện năm 2021, lợi nhuận sau thuế đạt 487,9 tỷ đồng, giảm 6,7%.

Theo kế hoạch năm 2022, doanh thu mục tiêu của VOS đạt 1.570 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 391 tỷ đồng, lần lượt giảm 9% và 22,6% so với thực hiện trong năm 2021. Như vậy, dù kết quả lợi nhuận không mấy khả quan trong quý IV, VOS vẫn hoàn thành các chỉ tiêu đã đặt ra trong năm 2022.

Giải trình về kết quả kinh doanh năm 2022, VOS cho biết năm vừa qua có nhiều biến động chính trị, kinh tế - xã hội tác động nhanh, mạnh, khó lường, ảnh hưởng lớn đến thị trường vận tải biển. VOS cho biết đã bám sát diễn biến thị trường, tận dụng cơ hội để ký các hợp đồng với mức cước tốt cho các nhóm tàu theo từng giai đoạn.

Năm 2022, VOS có thêm doanh thu và lợi nhuận từ 2 tàu dầu sản phẩm Đại An và Đại Phú, là các tàu mà công ty thuê để quản lý và khai thác theo hình thức thuê tàu trần từ nửa cuối năm 2021. Với đặc thù quay vòng nhanh, doanh thu của tàu dầu thường khá lớn. Hoạt động hiệu quả của 2 tàu này đã góp phần cải thiện kết quả kinh doanh của VOS.

Đáng chú ý, với việc đạt gần 488 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cả năm 2022, VOS đã chính thức xoá toàn bộ khoản lỗ luỹ kế 388 tỷ đồng ghi nhận ở thời điểm đầu năm. Tính tới ngày 31/12/2022, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của VOS tại báo cáo tài chính ghi nhận hơn 98 tỷ đồng.

Tổng tài sản đạt giá trị hơn 2.678 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,6% so với thời điểm đầu năm. Trong đó các khoản phải thu ngắn hạn tăng 12,9% lên mức hơn 600 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả tại ngày 31/12/2022 là hơn 1.150 tỷ đồng, giảm 33,8% so với đầu năm. Trong đó, VOS đã giải quyết toàn bộ hơn 491 tỷ đồng nợ vay dài hạn và không còn ghi nhận nợ vay ở thời điểm cuối năm 2022.

Hải Đường

Theo VietnamFinance