Vừa được tăng phí BOT, CII liền chia hàng trăm tỷ tiền mặt cho cổ đông

CII công bố sẽ chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 4% mỗi quý, tương đương 16%/năm. Động thái này diễn ra sau khi Cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận thời điểm điều chỉnh giá vé tại trạm thu phí các dự án BOT, trong đó có 2 dự án trực thuộc CII được điều chỉnh tăng giá thu phí.

Vừa được tăng phí BOT, CII ‘chơi lớn’ chia cổ tức 4%/quý cho cổ đông
Vừa được tăng phí BOT, CII ‘chơi lớn’ chia cổ tức 4%/quý cho cổ đông

Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP. HCM (HoSE: CII) vừa công bố về kế hoạch chi trả cổ tức trong thời gian tới. Theo đó, CII cho biết sẽ thực hiện chi trả cổ tức đều đặn vào ngày đầu của mỗi quý, với mức tỷ lệ chi trả là 4%/quý, tương đương 16%/năm.

Ngày 29/12/2023, CII đã thực hiện chuyển gần 100 tỷ đồng cho Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD) để chuẩn bị cho việc chi trả cổ tức cho cổ đông.

Theo danh sách chốt quyền vào ngày 16/10/2023, cổ đông sẽ được nhận cổ tức bằng tiền mặt vào ngày đầu năm mới 2024.

Với hơn 318 triệu cổ phiếu đang lưu hành, mỗi quý, CII sẽ phải chi hơn 127 tỷ đồng dành cho việc thanh toán cổ tức cho cổ đông. Tổng cộng cả năm số tiền cổ tức phải trả là hơn 509 tỷ đồng.

Đây là chính sách cổ tức mới và độc lạ trên thương thường. Trong lịch sử hoạt động của CII, giai đoạn năm 2006-2017, CII vẫn đều đặn phân phối lợi nhuận cho cổ đông bằng tiền mặt.

Tuy nhiên, giai đoạn sau đó từ năm 2017 đến nay, doanh nghiệp này đã có 4 năm không chia cổ tức cho cổ đông. Lần gần đây nhất, CII thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền là vào tháng 11/2020.

Đây có thể là chiến lược mới của CII trong việc thu hút cổ đông đến với cổ phiếu mang lại dòng tiền ổn định mỗi quý.

Trong một diễn biến khác, mới đây CII đã thông báo về việc Cục Đường bộ Việt Nam đã chấp thuận thời điểm điều chỉnh giá vé tại trạm thu phí các dự án BOT do Bộ Giao thông Vận tải quản lý, trong đó bao gồm 2 dự án trực thuộc CII là trạm thu phí Cà Ná (Km 1584 + 100, Quốc lộ 1, tỉnh Ninh Thuận, thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1) và trạm thu phí Cầu Cổ Chiên (Km 11 + 850, Quốc lộ 60, tỉnh Trà Vinh, thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu Cổ Chiên).

Thời điểm thực hiện tăng giá vé là từ ngày 29/12/2023. Mức giá điều chỉnh tăng là 18%.

Được biết, trạm thu phí Cà Ná chính thức khai thác thu phí vào ngày 1/4/2017 và sẽ kết thúc sau 19 năm 7 tháng vào tháng 10/2036. Trạm thu phí cầu Cổ Chiên được đưa vào thu phí từ ngày 1/9/2016 và sẽ kết thúc sau 11 năm 4 tháng vào tháng 1/2028.

Doanh thu thu phí giao thông hiện chiếm phần lớn trong cơ cấu doanh thu của CII. Luỹ kế 9 tháng năm 2023, doanh thu của CII ghi nhận đạt 2.407 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, chiếm 45% là doanh thu từ thu phí giao thông, đạt hơn 1.094 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế luỹ kế 9 tháng ghi nhận đạt 214 tỷ đồng, giảm 75% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong năm 2023, CII đặt mục tiêu doanh thu 5.155 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 469 tỷ đồng (trước khi phân bổ chi phí lợi thế thương mại). Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2023 với lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 242 tỷ đồng (cộng ngược lại chi phí lợi thế thương mại phân bổ), CII đã hoàn thành khoảng 52% mục tiêu lợi nhuận.

Thu An

Theo VietnamFinance