Vừa 'lên đỉnh' lợi nhuận, năm 2023 PGD lại tính đi giật lùi

Công ty Cổ phần Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (HoSE: PGD) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với doanh thu và lợi nhuận đều đi lùi so với năm trước.

Vừa 'lên đỉnh' lợi nhuận, năm 2023 PGD lại tính đi giật lùi
Vừa 'lên đỉnh' lợi nhuận, năm 2023 PGD lại tính đi giật lùi

Cụ thể, PGD đặt mục tiêu tổng sản lượng đạt 1.070,6 triệu Sm3 khí, trong đó miền Nam là 950,6 triệu Sm3, miền Bắc là 120 triệu Sm3.

Doanh thu mục tiêu đạt 9.596 tỷ đồng, giảm 15% so với thực hiện năm 2022; lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 257 tỷ đồng, giảm 51%. Lợi nhuận sau thuế đạt 213,6 tỷ đồng, giảm 48% so với thực hiện năm 2022. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ dự kiến là 23,7%.

Bên cạnh đó, PGD dự kiến sẽ chi gần 12 tỷ đồng để mua sắm trang thiết bị và 1 tỷ đồng để đầu tư xây dựng. Nguồn vốn lấy từ vốn chủ sở hữu.

Kế hoạch chi phí tài chính của PGD được xây dựng trên cơ sở giá dầu ở mức 70 USD/thùng và tỷ giá 1.500 đồng. Theo đó, tổng chi phí dự trù năm 2023 của toàn công ty là 467,1 tỷ đồng.

Về cổ tức, PGD dự kiến chi 180 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông năm 2022 theo tỷ lệ 20% (2.000 đồng/cổ phiếu).

Ngoài ra, PGD cho biết sẽ phối hợp với PV Gas/PV GAS LNG/DAK trong công tác chạy thử và vận hành thương mại kho chứa LNG 1 MMTPA tại Thị Vải, sẵn sàng phương án cấp khí cho khách hàng từ nguồn LNG nhập khẩu.

Trong đó, lưu ý khẩn trương đàm phán với khách hàng hiện hữu về việc điều chỉnh công thức giá/phương thức giá bán phù hợp với công thức giá LNG nhập khẩu của PV Gas nhằm tiêu thụ toàn bộ lượng LNG cho khách hàng công nghiệp đạt hiệu quả, đồng thời mở rộng thị trường khách hàng tiêu thụ.

PGD cũng dự kiến khảo sát, nghiên cứu hệ thống nhiên liệu Propane/LPG cung cấp cho các khách hàng tại KCN Phú Mỹ - Mỹ Xuân - Gò Đầu và KCN Tiền Hải, Thái Bình; phối hợp với PV Gas nghiên cứu phương án cấp khí ổn định tại Bắc Bộ sau năm 2025; triển khai và chuẩn bị triển khai các dự án có trong kế hoạch, đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án, góp phần gia tăng sản lượng khí tiêu thụ.

Có thể thấy, PGD khá thận trọng khi đặt kế hoạch kinh doanh năm 2023 khi các chỉ tiêu đều giảm so với thực hiện năm 2022. Nhìn lại năm 2022, PGD đã có một năm làm ăn rực rỡ khi doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng vượt bậc so với năm trước và lập đỉnh. Cụ thể, doanh thu thuần đạt 11.274 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 63% so với năm trước lên mức 413 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2022, PGD cũng sở hữu nguồn tiền và tương đương tiền khá dồi dào với 1.590 tỷ đồng, chiếm tới 44% tổng tài sản. Cùng với 249 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn, ước tính công ty có lượng tiền khoảng 1.839 tỷ đồng.

Không chỉ ăn nên làm ra, trên thị trường, cổ phiếu PGD cũng tăng 28%, đạt mức 32.000 đồng kể từ đầu năm và ở ngưỡng giá cao nhất 6 tháng trở lại đây.

Lê Nguyễn

Theo VietnamFinance