Yêu cầu doanh nghiệp trách nhiệm trả nợ trái phiếu đến hạn

Bộ Tài chính yêu cầu bổ sung, tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp phát hành trái phiếu đối với nhà đầu tư, đặc biệt là trách nhiệm trả nợ trái phiếu đến hạn.

Bộ tài chính yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý liên quan đến thị trường, trong đó nhấn mạnh đến phạm vi trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước. Bên cạnh đó là các giải pháp về điều hành kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, ổn định môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho thị trường bất động sản, hoạt động sản xuất kinh doanh…

Hình minh họa
Hình minh họa

Tại dự thảo báo cáo Thủ tướng về tình hình thị trường trái phiếu doanh nghiệp 6 tháng đầu năm và kiến nghị các giải pháp, Bộ Tài chính cho biết, đến ngày 28/7, có 36 doanh nghiệp phát hành riêng lẻ với khối lượng 62.300 tỷ đồng. Khối lượng trái phiếu phát hành giảm 77,8% so với cùng kỳ năm 2022. Đơn vị phát hành trái phiếu chủ yếu của doanh nghiệp bất động sản chiếm 54,2%, tổ chức tín dụng chiếm 31,6%.

Ông Nguyễn Hoàng Dương - Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính ngân hàng, Bộ Tài chính, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã và đang theo đúng định hướng của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phát triển cân bằng giữa thị trường vốn và thị trường tín dụng; giữa thị trường cổ phiếu và trái phiếu, giữa trái phiếu Chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp.

Theo đó, các doanh nghiệp đã bước đầu tăng huy động vốn từ phát hành trái phiếu, giảm sự phụ thuộc vào kênh tín dụng ngân hàng. Nhà đầu tư có thêm sản phẩm đầu tư trên thị trường vốn. Các doanh nghiệp, đặc biệt là các tổ chức tín dụng huy động được nguồn vốn trung, dài hạn.

Hồng Liên

Theo Chất lượng và cuộc sống