3 tiêu chí còn thiếu để huyện Thanh Trì lên quận

Đến nay, việc đầu tư, xây dựng huyện Thanh Trì lên quận đã đạt 24/27 tiêu chí được đưa ra. 3 tiêu chí chưa đạt đang có sự chuyển biến tích cực dự báo huyện Thanh Trì sẽ sớm đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đó.

Hạ tầng thanh trì
Hạ tầng giao thông huyện Thanh Trì

3 tiêu chí chưa đạt yêu cầu

Vào sáng ngày 15/4 vừa qua, bà Nguyễn Thị Tuyến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì về tiến độ thực hiện đề án đầu tư, xây dựng huyện thành quận.

Trước đó vào tháng 10/2019, TP Hà Nội đã phê duyệt đề án đầu tư, xây dựng huyện Thanh Trì thành quận, mục tiêu đến năm 2025, huyện phát triển theo hướng đô thị. Theo báo cáo của ông Nguyễn Việt Phương, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Trì, tại thời điểm phê duyệt đề án đầu tư, xây dựng huyện Thanh Trì thành quận, huyện đã đạt 24/27 tiêu chí. 3 tiêu chí chưa đạt là: cân đối thu, chi ngân sách; mật độ giao thông đô thị; đất cây xanh công cộng trên địa bàn.

Đến nay, chất lượng 3 tiêu chí chưa đạt đã có sự chuyển biến tích cực. Cụ thể, đối với tiêu chí cân đối thu, chi ngân sách, đến hết năm 2021, tỷ lệ cân đối thu, chi ngân sách huyện đạt 52,3%.

Tiêu chí mật độ giao thông đô thị đạt 9,3 km/km2, còn thiếu khoảng 0,7 km/km2 so với tiêu chuẩn quận, tương ứng 50,03 km đường giao thông đô thị.

Còn lại, tiêu chí đất cây xanh công cộng trên địa bàn thì đến hết năm 2021, tỷ lệ đất cây xanh công cộng trên địa bàn huyện đạt 4,5 m2/người, còn thiếu 1,5 m2/người, tương đương thiếu khoảng 41,6 ha đất cây xanh công cộng.

Lộ trình và giải pháp xử lý 3 tiêu chí chưa đạt

Nói về lộ trình và giải pháp thực hiện 3 tiêu chí chưa đạt nêu trên, lãnh đạo huyện Thanh Trì dự kiến đến hết năm nay, tỷ lệ tự cân đối thu, chi ngân sách của huyện đạt 63,6%; năm 2023 dự kiến đạt 77,5%; năm 2024 dự kiến đạt 98,7% và năm 2025 đạt khoảng 109,1%.

Đối với tiêu chí mật độ giao thông đô thị, trong giai đoạn 2021-2025, huyện đề xuất thực hiện 46 dự án đường giao thông với 28 dự án thuộc thẩm quyền quản lý và đầu tư của huyện, 18 dự án còn lại thuộc thẩm quyền quản lý và đầu tư của thành phố. Sau khi hoàn thành 46 dự án này thì dự kiến đến hết năm 2025, số km đường giao thông đô thị tại huyện sẽ tăng thêm khoảng 51,55 km/50,03 km, hoàn thành tiêu chí mật độ đường giao thông đô thị theo tiêu chuẩn quận.

Với tiêu chí đất cây xanh công cộng, huyện cũng đang tập trung đầu tư 18 dự án hạ tầng cây xanh công cộng; 21 dự án kè ao hồ; 13 dự án trung tâm văn hóa kết hợp cây xanh công cộng tại các xã và các dự án hạ tầng kỹ thuật các khu đấu giá, khu tái định cư trên địa bàn huyện. Dự kiến đến hết năm 2022, diện tích đất cây xanh công cộng trên địa bàn huyện sẽ tăng thêm khoảng 49,31ha/41,6 ha cây xanh công cộng còn thiếu.

Kết luận buổi làm việc, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, một trong những tiêu chí khó là cân đối thu chi ngân sách. Do đó, bên cạnh việc đẩy mạnh thu hút đầu tư, huyện cần rà soát lại gần 10.000 hộ sản xuất kinh doanh, nếu đủ điều kiện thì vận động, hỗ trợ để các hộ sản xuất kinh doanh phát triển lên doanh nghiệp, qua đó, tạo nguồn thu bền vững. Cùng với đó, tăng cường nguồn thu tại các xã, khuyến khích sự chủ động, năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ cơ sở.

Bên cạnh đó, bà cũng đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo các sở, ngành liên quan hỗ trợ huyện rà soát lại toàn bộ thủ tục để triển khai các dự án thuộc thẩm quyền đầu tư của huyện; cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án thuộc thẩm quyền đầu tư của thành phố. Huyện Thanh Trì cần xác định quyết tâm trong toàn hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành xây dựng huyện lên quận vào năm 2025.

Hà Thu

Theo Chất lượng và Cuộc sống