3 trường hợp bị thu hồi nhà ở xã hội theo Luật Đất đai 2024

Theo như quy định mới nhất của Luật Đất đai 2024, 3 trường hợp này sẽ bị thu hồi nhà ở xã hội, người dân cần biết tránh thiệt thòi.

 

Nhà ở xã hội là gì?

Nhà ở xã hội (NOXH) là loại hình nhà ở giá rẻ được Nhà nước hỗ trợ chi phí nhằm cung cấp những ngôi nhà với đầu ra thấp, tiếp cận với người dân có mức thu nhập thấp nhằm đáp ứng vấn đề nhà ở cho tầng lớp lao động sinh sống.

Điều kiện để mua NOXH là gì?

Với mục đích hỗ trợ những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, việc mua NOXH chỉ được áp dụng cho các nhóm đối tượng cụ thể, gồm:

1. Người có công với cách mạng

2. Người thu nhập thấp, hộ nghèo hoặc cận nghèo khu vực đô thị

3. Lao động ở các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp.

4. Nhóm đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức và một số đối tượng khác như sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, công nhân trong cơ quan, đơn vị trực thuộc công an nhân dân, quân đội nhân dân.

2 trường hợp buộc phải thu hồi nhà ở xã hội được quy định cụ thể theo Luật Đất đai 2024. Ảnh: Internet
2 trường hợp buộc phải thu hồi nhà ở xã hội được quy định cụ thể theo Luật Đất đai 2024. Ảnh: Internet

5. Đối tượng mua nhà ở xã hội cần đáp ứng các yêu cầu như không sở hữu nhà ở, hoặc sở hữu nhà ở với diện tích bình quân nhỏ hơn 10m2/người.

6. Cần có đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc xác nhận đăng ký tạm trú và giấy chứng nhận đóng BHXH từ 1 năm trở lên tại nơi có dự án xây dựng nhà ở xã hội.

7. Trường hợp không thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân, tức là nhỏ hơn hoặc bằng 11 triệu sau khi giảm trừ gia cảnh 4,4 triệu/người và mỗi hộ gia đình, cá nhân chỉ được giải quyết hỗ trợ mua nhà ở xã hội một lần.

3 trường hợp thu hồi nhà ở xã hội người dân cần biết

Căn cứ theo quy định thì những trường hợp đủ điều kiện nêu trên sẽ được mua nhà ở xã hội nhưng trên thực tế việc mua nhà ở xã hội theo "cửa sau" sẽ bị thu hồi, cụ thể:

1. Trường hợp người dân cố tình làm sai giấy tờ hoặc bán sai đối tượng.

2. Trường hợp cố tình vi phạm quy định về thuế thu nhập cá nhân.

3. Trường hợp đã sở hữu nhà ở khác mà không thông báo nhằm đủ điều kiện để mua NOXH.

Nếu vi phạm các trường hợp trên sẽ phải chịu hậu quả bị thu hồi NOXH và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

An Nhiên

Theo Chất lượng và cuộc sống