4 tháng đầu năm: Phát hành 5,9 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Nguồn tin từ Bộ Tài chính vừa cho biết: Trong 4 tháng đầu năm 2022, 45,9 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ đã được phát hành, với kỳ hạn bình quân 15 năm 6 tháng, lãi suất bình quân 2,4%/năm.

Theo Bộ Tài chính, tổng thu NSNN tháng 4/2022 ước đạt 160,2 nghìn tỷ đồng, tăng 3,2 nghìn tỷ đồng so với số thu tháng trước.

Trong đó, thu nội địa ước đạt 129,5 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 9 nghìn tỷ đồng so với tháng trước, do một số khoản thu phát sinh trong quý I được kê khai nộp ngân sách vào đầu quý II theo chế độ quy định.

Thu từ dầu thô ước đạt 6,6 nghìn tỷ đồng, giảm khoảng 1,3 nghìn tỷ đồng so với tháng trước. Giá dầu thanh toán bình quân của Việt Nam trong tháng khoảng 122,7 USD/thùng, tăng 62,7 USD/thùng so với giá dự toán; sản lượng dầu trong tháng ước đạt 0,7 triệu tấn.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 24,1 nghìn tỷ đồng giảm khoảng 4,4 nghìn tỷ đồng so với tháng trước, trên cơ sở tổng số thu thuế đạt 35,8 nghìn tỷ đồng, giảm khoảng 3,7 nghìn tỷ đồng so tháng trước; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ trong tháng khoảng 11,7 nghìn tỷ đồng.

Lũy kế 4 tháng thu NSNN ước đạt 645,3 nghìn tỷ đồng, bằng 45,7% dự toán, tăng 13,3% so cùng kỳ năm 2021 (ngân sách trung ương ước đạt 46,4% dự toán; ngân sách địa phương ước đạt 45% dự toán).

Trong 4 tháng đầu năm, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được bảo đảm. 45,9 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ đã được phát hành với kỳ hạn bình quân 15 năm 6 tháng, lãi suất bình quân 2,4%/năm.

4 tháng đầu năm 2022, 5,9 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ được phát hành.  
4 tháng đầu năm 2022, 5,9 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ được phát hành.  

Về thị trường chứng khoán: Tính đến ngày 29/04/2022, chỉ số VNIndex đạt 1.366,8 điểm, giảm 8,4% so với cuối tháng trước và giảm 8,8% so với cuối năm 2021. Chỉ số HNX-Index đóng cửa ở mức 365,83 điểm, giảm 18,6% so với cuối tháng trước và giảm 22,8% so với cuối năm 2021.

Về mức vốn hóa: Mức vốn hóa thị trường cổ phiếu 3 sàn HOSE, HNX và UPCoM ngày 29/4 đạt 7.166 nghìn tỷ đồng, giảm 7,7% so với cuối năm 2021, tương đương 85,3% GDP.

Về quy mô giao dịch: Trong tháng 4/2022, giá trị giao dịch bình quân đạt 26.299 tỷ đồng/phiên, giảm 19% so với tháng trước. Tính chung từ đầu năm tới nay, giá trị giao dịch bình quân đạt 29.924 tỷ đồng/phiên, tăng 12,5% so với bình quân năm trước.

Đối với thị trường bảo hiểm: Trong tháng 4/2022, tổng tài sản ước đạt 737.541 tỷ đồng (tăng 21,16% so với cùng kỳ năm trước), trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 106.519 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 631.022 tỷ đồng.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 74.234 tỷ đồng (tăng 13,91% so với cùng kỳ năm trước). Doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 22.477 tỷ đồng (tăng 12,58% so với cùng kỳ năm trước), lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 51.757 tỷ đồng (tăng 14,50% so với cùng kỳ năm trước).

Hà Anh

Theo Doanh nghiệp Việt Nam