ABBANK nói gì về việc gom mua USD tại ngân hàng thương mại?

Ngày 26/9/2022, báo chí có đăng tải bài viết với nội dung về việc cán bộ nhân viên ABBANK tư vấn, hỗ trợ bán ngoại tệ (tiền USD) cho nhóm khách hàng chuyên mua gom USD trong các ngân hàng thương mại rồi bán ra thị trường chợ đen.

ABBANK nói gì về việc gom mua USD tại ngân hàng thương mại?
ABBANK nói gì về việc gom mua USD tại ngân hàng thương mại?

Sau khi ghi nhận phản ánh, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) cho biết đã lập tức kiểm tra, rà soát lại công tác mua, bán ngoại tệ cho khách hàng cá nhân trên toàn hệ thống.

Theo đó, đối với quy trình về mua, bán ngoại tệ tiền mặt đối với khách hàng cá nhân, ABBANK cho biết  đã ban hành và áp dụng các quy định, quy trình về mua ngoại tệ tiền mặt phục vụ nhu cầu của khách hàng cá nhân cho các mục đích như chữa bệnh; du học; du lịch, công tác, hội nghị… theo đúng nguyên tắc và quy định của Pháp lệnh ngoại hối, Thông tư hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan quản lý;

Đối với việc mua, bán ngoại tệ tiền mặt tại các đơn vị kinh doanh của ABBANK, cho tới thời điểm hiện tại, ngân hàng này xác định công tác mua, bán ngoại tệ tiền mặt phục vụ nhu cầu của khách hàng cá nhân được các đơn vị kinh doanh thực hiện theo đúng quy định, quy trình của ABBANK.

Đối với phát ngôn của cán bộ nhân viên (CBVN) trong loạt phóng sự, ABBANK cho biết một số CBNV xuất hiện trong phản ánh đã phát ngôn, chia sẻ thông tin không chính xác so với định hướng hoạt động của ngân hàng, chưa thể hiện hình ảnh chuẩn mực, chuyên nghiệp của CBNV ngân hàng khi tư vấn cho khách hàng về các hoạt động nghiệp vụ.

ABBANK cho biết đã kiểm tra, đánh giá và sẽ có xử lý nghiêm những vi phạm đối với các cá nhân, đơn vị chưa có giám sát, thực hiện đúng chuẩn mực theo quy định của ngân hàng. Mặt khác, ngân hàng cũng tiến hành rà soát, kiểm tra công tác đào tạo nội bộ, các văn bản hướng dẫn CBNV trong hoạt động giao dịch, tiếp xúc khách hàng để đảm bảo việc phục vụ khách hàng chuẩn mực, đảm bảo lợi ích cao nhất cho khách hang.

Ngân Thu

Theo VietnamFinance