ACB báo lợi nhuận trước thuế tăng 25,3%, đạt 5.156 tỷ đồng

ACB cho biết đạt 5.156 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất trong quý 1/2023, tăng 25% so với cùng kỳ và hoàn thành 26% so với kế hoạch năm nay.

 

ACB báo lợi nhuận trước thuế tăng 25,3%, đạt 5.156 tỷ đồng - Ảnh 1

Tại thời điểm 31/3/2023, ACB và các công ty thành viên có 13.035 cán bộ nhân viên, tăng 46 người so với đầu năm.

Giống như nhiều ngân hàng khác, thu nhập lãi thuần là trụ cột chính nhưng môi trường lãi suất cao đã ảnh hưởng nhiều đến kết quả kinh doanh của ACB. Trong quý vừa qua, thu nhập lãi thuần và khoản thu nhập tương tự tăng 46,1% YoY (+4.170 tỷ đồng) nhưng lãi suất tăng cao nên chi phí lãi và các chi phí tương tự tăng đến 94% YoY (+3.396 tỷ đồng). Thu nhập lãi thuần của ACB ghi nhận 6.215 tỷ đồng, tăng 14,2% YoY (+774 tỷ đồng) và chiếm 78,5% tổng thu nhập hoạt động của ACB.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm 15,2% YoY (-112 tỷ đồng). Đây là nguồn thu lớn thứ hai của ACB đã giảm mạnh từ mức 10,8% tổng thu nhập quý 1/2022 xuống còn 7,9% trong quý 1/2023. Mua bán chứng khoán đầu tư ghi nhận khoản lỗ 1 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi 7 tỷ đồng.

Tuy vậy, các hoạt động còn lại của ACB đều ghi nhận lãi tăng mạnh. Lãi thuần từ hoạt động khác tăng 53,6% YoY (+198 tỷ đồng); Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 44,4% YoY (+135 tỷ đồng); Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần tăng 1.370,7% YoY (+29 tỷ đồng); Mua bán chứng khoán kinh doanh ghi nhận lãi thuần 43 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 11 tỷ đồng.

Kết thúc quý 1/2023, ACB đạt 7.920 tỷ đồng tổng thu nhập hoạt động, tăng 15,6% YoY (+1.070 tỷ đồng). Chi phí hoạt động giảm 8,4% YoY (-231 tỷ đồng), chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng từ -3 tỷ đồng lên 256 tỷ đồng. Ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng 25,3% (+1.042 tỷ đồng), đạt 5.156 tỷ đồng và hoàn thành 26% so với kế hoạch năm.

ACB báo lợi nhuận trước thuế tăng 25,3%, đạt 5.156 tỷ đồng - Ảnh 2

Báo cáo kết quả hoạt động quý 1/2023 của ACB (đơn vị tính: tỷ đồng, %).

Tại thời điểm 31/3/2023, ACB đạt 611.224 tỷ đồng tổng tài sản, tăng 0,6% so với thời điểm 31/12/2022 ; tiền gửi khách hàng 422.755 tỷ đồng, tăng 2,1%.

Cho vay khách hàng 411.289 tỷ đồng, giảm 0,6%. Trong quý 1/2023, ACB đã triển khai gói cho vay lãi suất ưu đãi 3%, quy mô 20.000 tỷ đồng, đồng thời giảm lãi suất 1-2% cho các khoản vay hiện hữu đến kỳ thay đổi lãi suất có giao dịch chính tại ACB. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,97%, tăng 0,24 điểm phần trăm. Tỷ lệ an toàn vốn đạt 13,4%, vượt xa yêu cầu tối thiểu 8% của Ngân hàng Nhà nước.

Hiện nay, cổ phiếu ACB đang giao dịch ở mức giá 24.200 đồng/cổ phiếu, tăng 10,5% so với đầu năm. Ở mức giá này, vốn hóa của ACB đạt 81.734 tỷ đồng.

ACB đẩy mạnh triển khai thanh toán song phương với Kho bạc Nhà nước TP.HCM

Được sự tín nhiệm của Kho bạc Nhà nước Trung Ương về việc triển khai thanh toán song phương toàn bộ hệ thống Kho bạc Nhà nước tại 64 tỉnh, thành, ngày 26/4 vừa qua, ACB và Kho bạc Nhà nước TP.HCM đã tổ chức Hội nghị sơ kết thí điểm và triển khai thanh toán song phương mở rộng trên địa bàn thành phố.

Việc hợp tác tạo nhiều thuận lợi cho người đóng thuế, góp phần vào công tác cải cách thủ tục hành chính, quy trình, thủ tục trong thu, chi ngân sách Nhà nước.

Cụ thể, người nộp thuế hiện tại có thể nộp thuế ở bất cứ nơi đâu, bất cứ thời gian nào thông qua ứng dụng trực tuyến eTax, ứng dụng Ngân hàng số ACB ONE bên cạnh dịch vụ nộp thuế tại quầy được triển khai tại 384 phòng giao dịch, chi nhánh ACB.

Bên cạnh đó, các khoản thu của Kho bạc Nhà nước sẽ được thực hiện nhanh chóng, tạo điều kiện chủ động trong quản lý ngân quỹ. Đối với ACB, ngân hàng có thêm cơ hội tiếp cận và đồng hành với nhiều khách hàng hơn thông qua cung cấp dịch vụ công cho Chính phủ.

Ông Từ Tiến Phát, Tổng Giám đốc ACB cho biết: “ACB với lợi thế về công nghệ và mạng lưới kênh phân phối rộng khắp cả nước sẽ giúp hệ thống kết nối thu giữa Kho bạc Nhà nước và ACB được xuyên suốt, an toàn, nhanh chóng. Người nộp thuế sẽ có nhiều lựa chọn về kênh thanh toán thuận lợi hơn và đặc biệt là sẽ thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt”.

Nguyễn Như

Theo Chất lượng và cuộc sống