Bắc Ninh đặt lộ trình đưa huyện Tiên Du và Yên Phong lên thành phố

Trong quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050, Bắc Ninh sẽ phát triển hai huyện Tiên Du và Yên Phong trở thành các thành phố trực thuộc tỉnh.

 

Bắc Ninh đặt lộ trình đưa huyện Tiên Du và Yên Phong lên thành phố - Ảnh 1

Theo đó, TP. Yên Phong sẽ là trung tâm công nghiệp trọng tâm của tỉnh, phát triển dịch vụ công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ cấp vùng.

TP. Tiên Du sẽ trung tâm công nghệ cao, công nghệ thông tin, dịch vụ công cộng, thương mại, vui chơi giải trí, du lịch văn hóa, trải nghiệm, giáo dục đào tạo và chuyển giao công nghệ.

TP. Từ Sơn sẽ là trung tâm văn hóa, giáo dục - đào tạo, nghiên cứu và công nghiệp đô thị, du lịch, vui chơi giải trí.

TX Quế Võ sẽ là trung tâm đô thị công nghiệp, dịch vụ, thể dục thể thao, y tế cấp vùng, phát triển nông thôn theo hướng nông nghiệp đô thị gắn với du lịch sinh thái, du lịch làng nghề; TX Thuận Thành sẽ trung tâm đô thị và công nghiệp của tỉnh.

Cũng theo quy hoạch, mục tiêu đến năm 2030, Bắc Ninh là thành phố trực thuộc Trung ương, thuộc nhóm địa phương đứng đầu cả nước về quy mô kinh tế.

Đây cũng là một trong những trung tâm công nghiệp công nghệ cao, nghiên cứu và phát triển, sản xuất thông minh hàng đầu châu Á và thế giới; là thành phố xanh, thông minh, hiện đại, đáng sống với trình độ phát triển cao, mang đậm bản sắc văn hóa Bắc Ninh - Kinh Bắc. Ngoài ra, đây cũng là trung tâm tổng hợp về hành chính - chính trị, văn hóa, giáo dục, y tế và thể dục thể thao cấp tỉnh; là đô thị phát triển toàn diện và bền vững về công nghiệp, thương mại, dịch vụ, tài chính.

Mục tiêu đặt ra cho Bắc Ninh theo kế hoạch về kinh tế, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân của tỉnh đạt 8% - 9%/năm; tỷ trọng GRDP của công nghiệp và xây dựng khoảng 72,7%; dịch vụ khoảng 21,7%; nông, lâm nghiệp và thủy sản khoảng 1,6%. GRDP bình quân đầu người (giá hiện hành) đạt khoảng 346,6 triệu đồng/người.

Hà Thạch

Theo VietnamFinance