Bắc Ninh: 'Lộ' hàng loạt dự án, gói thầu nghiệm thu, quyết toán sai

Thanh tra tỉnh Bắc Ninh vừa thông báo Kết luận về việc thanh tra trách nhiệm và việc thực hiện chính sách, pháp luật của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh (thời điểm thanh tra năm 2021 – 2022).

Bắc Ninh: Thanh tra chỉ ra loạt dự án, gói thầu nghiệm thu, quyết toán sai
Bắc Ninh: Thanh tra chỉ ra loạt dự án, gói thầu nghiệm thu, quyết toán sai

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Bắc Ninh chỉ ra nhiều khuyết điểm, tồn tại, trong việc quản lý, sử dụng ngân sách tại một số phòng ban đơn vị trực thuộc UBND TP Bắc Ninh. 

 Thông báo kết luận về việc thanh tra trách nhiệm và việc thực hiện chính sách pháp luật của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh (thời điểm thanh tra năm 2021 – 2022).
 Thông báo kết luận về việc thanh tra trách nhiệm và việc thực hiện chính sách pháp luật của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh (thời điểm thanh tra năm 2021 – 2022).

Cụ thể, tại phòng tài chính-kế hoạch, việc nghiệm thu, thanh quyết toán đối với gói thầu “Sắp xếp, chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng giai đoạn năm 2003 trở về trước và giai đoạn 2016- 2018” do Phòng làm chủ đầu tư không đúng quy định, số tiền hơn 30,8 triệu đồng.

Tại phòng quản lý đô thị, thu phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật không đúng quy định của Bộ Tài chính, số tiền thu thừa là hơn 71,5 triệu đồng. Việc tính toán khối lượng, nghiệm thu, thanh quyết toán tại dự án “Trang trí các điểm hoa trên địa bàn thành phố Bắc Ninh nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022” không đúng thực tế thi công, số tiền 30,78 triệu đồng.

Kết luận cũng nêu rõ Ban Quản lý dự án xây dựng thành phố (BQLDA) chưa chấp hành nghiêm nghĩa vụ nộp thuế với NSNN, đế phát sinh các khoản phạt chậm nộp. Việc thi công, nghiệm thu và quyết toán tại 5/5 dự án, gói thầu được thanh tra tại BQLDA xây dựng thành phố, UBND phường Khúc Xuyên có một số sai sót như: việc thi công chưa đúng thiết kế, nghiệm thu khối lượng hoàn thành chưa đúng thực tế thi công, áp dụng đơn giá chưa đúng, tổng số tiền quyết toán sai, giảm trừ quyết toán hơn 335 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh Bắc Ninh xác định, trách nhiệm chung trong quản lý, chỉ đạo, điều hành thuộc Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch thành phố Bắc Ninh phụ trách các lĩnh vực công việc, cơ quan, đơn vị các năm 2021-2022 có khuyết điểm, tồn tại.

Thanh tra tỉnh Bắc Ninh kiến nghị thu hồi về tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh để chờ xử lý tổng số tiền hơn 468 triệu đồng.

Cụ thể, tại BQLDA xây dựng thành phố và UBND phường Khúc Xuyên tổng số tiền 335 triệu đồng (nghiệm thu, thanh quyết toán sai tại 5 dự án). Tại phòng tài chính kế hoạch hơn 30,8 triệu đồng và tại phòng quản lý đô thị hơn 102,3 triệu đồng.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh cũng kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh chỉ đạo Chủ tịch UBND các phường nộp trả ngân sách tỉnh kinh phí bổ sung mục tiêu từ ngân sách tỉnh phải nộp trả nhưng chưa nộp, số tiền hơn 2 tỷ đồng. 

Đối với phòng quản lý đô thị, hạch toán kế toán, quản lý chặt chẽ tiền đặt cọc của các hộ gia đình tạm sử dụng vỉa hè; có biện pháp  xử lý dứt điểm số tiền đặt cọc  của các hộ gia đình tạm sử dụng vỉa hè (đã thu từ 2023 đến 31/12/2022) số tiền gần 4 tỷ đồng.

Minh Đức

Theo VietnamFinance