Bất động sản Long Hưng Phát lãi vỏn vẹn 7,6 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2023

Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Long Hưng Phát, thuộc sở hữu của một tập đoàn bất động sản rất lớn tại miền Nam, vừa công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2023.

Bất động sản Long Hưng Phát lãi vỏn vẹn 7,6 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2023
Bất động sản Long Hưng Phát lãi vỏn vẹn 7,6 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2023

Theo báo cáo, so với 2 năm liền kề trước đó, kết quả kinh doanh của Bất động sản Long Hưng Phát đã suy giảm mạnh trong năm 2023.

Cụ thể, năm 2021, Long Hưng Phát lãi sau thuế 467 tỷ đồng, năm 2022 lãi sau thuế tăng 21% lên 564 tỷ đồng, nhưng bán niên 2023 chỉ lãi vỏn vẹn 7,6 tỷ đồng.

Về tài sản, trong giai đoạn 2021 – bán niên 2023, tổng tài sản của công ty đã tăng từ 5.541 tỷ đồng lên 6.266 tỷ đồng, tương đương tăng 13%. Tài trợ cho sự gia tăng này là vốn chủ sở hữu khi tăng từ 1.078 tỷ đồng lên 1.649 tỷ đồng, tương đương tăng 53%.

Trong cùng giai đoạn đó, nợ phải trả chỉ tăng 3%, từ 4.463 tỷ đồng lên 4.617 tỷ đồng. Bởi vậy, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của công ty đã giảm từ 4,14 lần (2021) xuống chỉ còn 2,8 lần (bán niên 2023). Dù vậy, đây vẫn là hệ số cao đối với doanh nghiệp bất động sản.

Về dư nợ trái phiếu, tại ngày 30/6/2023, nợ trái phiếu của Long Hưng Phát chỉ là 1,64 tỷ đồng. Trong nửa đầu năm 2023, công ty đã chi trả 255,5 triệu đồng tiền lãi cho các lô trái phiếu: LHRCH2023003, LHRCH2024004, LHRCH2025005 và 2,3 tỷ đồng tiền gốc cho lô trái phiếu LHRCH2023003.

Trước đó, năm 2022, công ty đã chi trả hơn 26 tỷ đồng cho các lô trái phiếu trên và mua lại một phần trước hạn 745 tỷ đồng.

Lê Nguyễn

Theo VietnamFinance