Bất động sản Phát Đạt: Năm 2023, thoát lỗ nhờ liên tục bán các công ty con

Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2023 với với doanh thu đạt 68 tỷ đồng, gấp 4,6 lần cùng kỳ năm trước.

Chi hơn 3.100 tỷ đồng trong năm 2023, Phát Đạt (PDR) sạch nợ trái phiếu.
Chi hơn 3.100 tỷ đồng trong năm 2023, Phát Đạt (PDR) sạch nợ trái phiếu.

Quý này, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt gần 283 tỷ đồng, tăng so với mức lỗ 266 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Theo PDR, sự tăng trưởng này là nhờ công ty đã thực hiện các chiến lược tái cơ cấu danh mục đầu tư. Khoản doanh thu trọng yếu của PDR trong quý IV/2023 vừa qua đến từ hoạt động tài chính, đạt 421 tỷ đồng. Khoản thu nhập trên của PDR đến từ việc doanh nghiệp này thực hiện việc chuyển nhượng công ty con. .

Cụ thể, trong quý, PDR đã hoàn tất việc chuyển nhượng 99,8% quyền sở hữu tại một công ty con là Công ty cổ phần Đầu tư vàpPhát triển Khu công nghiệp Phát Đạt cho cổ đông mới, qua đó không còn ghi nhận đơn vị này là công ty con tại thời điểm cuối năm 2023.

Ngoài KCN Phát Đạt nói trên, trong quý II/2023, PDR đã hoàn tất bán toàn bộ cổ phần tại Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn - KL (chủ đầu tư dự án Astral City tại Bình Dương) cho Công ty cổ phần Danh Khôi Holdings, nhờ đó báo doanh thu tài chính 532 tỷ đồng, tăng mạnh so với hơn 829 triệu đồng cùng kỳ và thoát lỗ quý II/2023 trong bối cảnh doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính giảm 99,4% so với cùng kỳ. 

Lũy kế cả năm 2023, doanh thu thuần của PDR đạt 618 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 682 tỷ đồng, lần lượt giảm 59% và 41% so với cùng kỳ năm 2022.

Tuy nhiên, so với mục tiêu lợi nhuận sau thuế đã đề ra là 680 tỷ đồng, PDR đã vượt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của PDR giảm 7,8% so với đầu năm 2023, đạt gần 21.070 tỷ đồng, chủ yếu do giảm mạnh các khoản phải thu.

Trong đó, hàng tồn kho là gần 12.200 tỷ đồng (tăng nhẹ so với đầu năm 2023), phần lớn là tồn kho tại các dự án bất động sản như Bình Dương Tower (2.394 tỷ đồng), Phước Hải (1.526 tỷ đồng), Tropicana Bến Thành Long Hải (1.994 tỷ đồng),...

Đáng nói, trong năm 2023, công ty đã đẩy sạch hơn 2.500 tỷ đồng nợ trái phiếu trong bối cảnh tình hình kinh doanh sụt giảm.

Cụ thể, trong năm 2023, công ty đã chi hơn 3.105 tỷ đồng để trả nợ tài chính (bao gồm nợ trái phiếu và các khoản nợ vay ngân hàng, vay bên khác). Riêng trong quý IV/2023, công ty đã chi gần 1.081 tỷ đồng để trả nợ gốc vay.

Bảo Duy

Theo VietnamFinance