BĐS Hải Đăng: 2 năm doanh thu bằng 0, chỉ 1 ngày thu về 2.500 tỷ nhờ bán trái phiếu

Công ty TNHH Đầu tư và phát triển BĐS Hải Đăng mới công bố thông tin cho biết, chỉ trong một ngày 12/3/2024, công ty đã phát hành thành công 2 lô trái phiếu mã HDRCB2427002 và HDRCB2425001. Tổng giá trị phát hành lần lượt là 1.200 tỷ đồng và 1.300 tỷ đồng.

Đơn vị tư vấn phát hành 02 lô trái phiếu là Công ty cổ phần chứng khoán Kỹ Thương.

Đối với lô trái phiếu mã HDRCB2427002, kỳ hạn là 36 tháng sẽ đáo hạn vào ngày 12/3/2027. Lãi suất phát hành là 10%/năm.

Đối với lô trái phiếu HDRCB2425001, giá trị phát hành là 1.300 tỷ đồng, ngày đáo hạn là 12/9/2025. Lãi suất phát hành là 9,8%/năm.

Theo tài liệu của VietnamFinance, BĐS Hải Đăng từ khi thành lập đến nay chưa ghi nhận bất cứ một đồng doanh thu nào, cụ thể tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, doanh thu năm 2022 và 2023 đều bằng 0 đồng. Theo đó, lợi nhuận sau thuế năm 2023 chỉ ở mức âm 107 triệu đồng.

Tại ngày 31/12/2023, công ty BĐS Hải Đăng có tổng tài sản hơn 5.338 tỷ đồng. Trong đó, chỉ có hơn 214 triệu tiền mặt.

Phần lớn tài sản là tài sản dở dang dài hạn, tại ngày 31/12/2023 đạt hơn 5.332 tỷ đồng, tăng 74 tỷ đồng so với đầu năm 2023.

Tại 31/12/2023, Công ty BĐS Hải Đăng có dư nợ vay ngắn hạn gần 72 tỷ đồng. Đây là khoản vay giữa công ty TNHH Môi giới Masterise Agents và công ty BĐS Hải Đăng.

Được biết, Công ty BĐS Hải Đăng thành lập từ tháng 8/2020, tính đến ngày 28/2/2024, Công ty BĐS Hải Đăng có điều lệ hơn 5.259 tỷ đồng, bao gồm Công ty cổ phần Đầu tư Dream City Villas Hưng Yên góp 98%, Nguyễn Phương Linh góp 1,5%, đơn vị khác góp 0,5%. Đại diện pháp luật là ông Nguyễn Xuân Phước (sinh năm 1982).

Theo tài liệu của VietnamFianance, Công ty cổ phần Đầu tư Dream City Villas Hưng Yên được thành lập từ tháng 6/2022. Đến nay, công ty có vốn điều lệ 400 tỷ đồng, đại diện pháp luật là ông Đinh Hào Hiệp (sinh năm 1983).

Nguyễn Kim

Theo VietnamFinance