Becamex IDC báo lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ, đạt gần nghìn tỷ trong quý II

Sau 6 tháng, Becamex IDC đã hoàn thành 34,7% kế hoạch doanh thu và 47,4% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Becamex IDC báo lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ, lập đỉnh lãi theo quý 4 năm trở lại đây.
Becamex IDC báo lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ, lập đỉnh lãi theo quý 4 năm trở lại đây.

Tổng công ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp (Becamex IDC, HoSE: BCM ) vừa công bố báo cáo tài chính quý II ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.924 tỷ đồng, tăng gần 14% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, doanh thu kinh doanh bất động sản và bất động sản đầu tư đạt 1.511 tỷ đồng, tăng 24% và chiếm 78,5% tổng doanh thu.

Sau khi trừ giá vốn và các chi phí, lợi nhuận sau thuế của Becamex IDC đạt 979 tỷ đồng, tăng 88% so với cùng kỳ. Đây cũng là mức lãi theo quý cao nhất mà công ty đạt được trong hơn 4 năm kể từ quý I/2018 đến nay.

Theo lý giải của Becamex IDC, lợi nhuận quý này tăng là do doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng và cắt giảm được chi phí quản lý doanh nghiệp cũng như chi phí bán hàng. Ngoài ra, các công ty liên doanh, liên kết trong kỳ cũng ghi nhận lãi tăng đóng góp vào mức tăng chung của tổng công ty.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Becamex IDC ghi nhận doanh thu 3.358 tỷ đồng, tăng 8,6% so với nửa đầu năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.370 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước.

Tại thời điểm 30/6, tổng tài sản của Becamex IDC đạt 49.815 tỷ đồng, tăng gần 1.000 tỷ đồng so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu của công ty đạt 18.293 tỷ đồng, tăng 6,7% do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng.

Được biết, năm 2022, Becamex IDC đặt kế hoạch doanh thu thuần đạt 9.680 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2.888 tỷ đồng, lần lượt tăng 19% và 98% so với năm 2021. Như vậy, sau 6 tháng, công ty đã hoàn thành 34,7% kế hoạch doanh thu và 47,4% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Nói về kế hoạch trong năm 2022, Becamex IDC cho biết sẽ triển khai động thổ và khởi công các dự án trọng điểm đồng thời khánh thành đưa vào khai thác sử dụng các dự án tạo lực về công nghiệp – đô thị và dịch vụ.

Cụ thể, công ty đã động thổ và đưa vào kinh doanh khu công nghiệp VSIP 3 với diện tích 1.000ha; động thổ các dự án nhà ở xã hội Becamex với 20.000 căn hộ; quý II/2022 động thổ và đưa vào kinh doanh khu công nghiệp Cây Trường 700ha; động thổ dự án BOT nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13; khởi công khu phức hợp WTC Bình Dương New City; khánh thành xưởng thực nghiệm sinh viên.

Để phục vụ nhu cầu đầu tư các dự án nói trên, HĐQT Becamex IDC đã trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch vay vốn tín dụng và phát hành trái phiếu doanh nghiệp cho năm tài chính 2022.

Trong đó, công ty dự kiến vay ngắn hạn 5.000 tỷ đồng; vay trung – dài hạn khoảng 1.750 tỷ đồng và huy động thêm 2.000 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu. Tổng nhu cầu vay vốn của Becamex IDC trong năm 2022 lên đến 8.750 tỷ đồng.

Anh Phan

Theo VietnamFinance