Bị bán giải chấp cổ phiếu, Chủ tịch HDC nói do CTCK thiếu trách nhiệm, đột ngột hạ margin

Lãnh đạo vừa có báo cáo kết quả giao dịch tại Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, HoSE: HDC).

Bị bán giải chấp cổ phiếu, Chủ tịch HDC nói do CTCK thiếu trách nhiệm, đột ngột hạ margin
Bị bán giải chấp cổ phiếu, Chủ tịch HDC nói do CTCK thiếu trách nhiệm, đột ngột hạ margin

Cụ thể, ông Đoàn Hữu Thuận, Chủ tịch HĐQT Hodeco, vừa bán ra 200.000 cổ phiếu HDC. Giao dịch được thực hiện vào ngày 16/11/2022 theo phương thức khớp lệnh.

Lý do thực hiện giao dịch được ông Thuận đưa ra là “bị bán giải chấp do công ty chứng khoán thiếu tinh thần trách nhiệm và thiện ý, hạ tỷ lệ margin về 0 một cách đột ngột, mặc dù đã liên hệ đảm bảo nộp tiền trong buổi sáng ngày 16/11/2022”.

Sau giao dịch này, số lượng cổ phiếu mà ông Thuận nắm giữ tại Hodeco còn hơn 10,4 triệu cổ phiếu (tương ứng tỷ lệ 9,65%).

Bên cạnh đó, ông Lê Viết Liên, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Hodeco, cũng vừa bị bán giải chấp 804.600 cổ phiếu HDC để giảm sở hữu từ 4,17% về còn 3,42% vốn điều lệ.

Lý do giao dịch là bị bán giải chấp do "công ty chứng khoán thiếu tinh thần trách nhiệm và thiện ý, hạ tỷ lệ margin về 0 một cách đột ngột, nên mặc dù đã liên hệ đề xuất trong vòng 1 tuần sẽ bổ sung tài sản nhưng không được chấp thuận". Như vậy, Chủ tịch và Tổng giám đốc Hodeco bị bán giải chấp hơn 1 triệu cổ phiếu HDC.

Theo cập nhật mới nhất, ngay sau khi có báo cáo về giao dịch trên, ông Đoàn Hữu thuận cũng đã đăng ký mua vào 200.000 cổ phiếu HDC nhằm mục đích đảm bảo tỷ lệ nắm giữ sau khi bị bán giải chấp cổ phiếu ngày 16/11/2022.

Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến từ ngày 22/11-21/12/2022 theo phương thức khớp lệnh và hoặc thỏa thuận. Nếu giao dịch thành ông, ông Thuận sẽ sở hữu trở lại hơn 10,6 triệu cổ phiếu HDC, tương ứng tỷ lệ 9,84%.

Về tình hình kinh doanh, trong quý III/2022, doanh thu thuần của HDC đạt 344 tỷ đồng; lãi gộp đạt 132 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Trong quý, các loại chi phí tăng khá mạnh: chi phí tài chính tăng 83%, đạt 18 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 2,6 lần, đạt 3,7 tỷ đồng; chi phí quản lý tăng 64%, đạt 11 tỷ đồng.

Công ty cũng chịu lỗ từ công ty liên kết 6 tỷ đồng. Tuy vậy, kết quý III/2022, HDC vẫn có lãi trước thuế 93 tỷ đồng.

Về tài sản, tại ngày 30/9/2022, tổng tài sản của HDC đạt 4.622 tỷ đồng, tăng 22%. Cơ cấu tài sản nổi bật là sự gia tăng của các khoản phải thu ngắn hạn, tăng 64%, đạt 1.200 tỷ đồng; chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn đạt 991 tỷ đồng, tăng 54%; trong khi hàng tồn kho giảm nhẹ 4% còn 1.786 tỷ đồng.

Duy Phan

Theo VietnamFinance