BIDV huy động thành công 1.000 tỷ đồng từ trái phiếu

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có báo cáo liên quan đến giao dịch trái phiếu tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV, mã: BID).

Theo đó, ngày 21/5/2024, BIDV đã phát hành thành công 1.000 trái phiếu mã BIDL2439002 với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Lãi suất là 6,5%/năm. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 15 năm, đáo hạn ngày 21/5/2039.

Được biết, đây là lô trái phiếu thứ 2 được BIDV phát hành trong tháng 5 này. Trước đó, ngày 10/5, Ngân hàng đã phát hành lô trái phiếu mã BIDLH2431001 với khối lượng là 950 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Lô trái phiếu này có kỳ hạn là 7 năm, đáo hạn vào năm 2031, lãi suất là 5,78%/năm.

BIDV huy động thành công 1.000 tỷ đồng từ trái phiếu.
BIDV huy động thành công 1.000 tỷ đồng từ trái phiếu.

Kể từ đầu năm đến nay, BIDV đã phát hành tổng cộng 7 lô trái phiếu, trong đó các lô trái phiếu trước đều được phát hành trong tháng 1/2024.

Từ tháng 6 - 8/2024 và từ tháng 9 - 11/2024, BIDV dự kiến phát hành tối đa 30 đợt. Trong 2 khoảng thời gian trên, BIDV dự kiến chào bán tối đa 15 đợt với khối lượng chào bán từng đợt tối thiểu 50 tỷ đồng. Thời gian phân phối trái phiếu từng đợt bán là tối đa 30 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán.

Về kết quả kinh doanh quý 1/2024 của BIDV, tổng tài sản đạt trên 2,32 triệu tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với đầu năm. Cho vay khách hàng và tiền gửi khách hàng lần lượt đạt hơn 1.79 triệu tỷ đồng và hơn 1.73 triệu tỷ đồng. Ngoài ra, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng cũng tăng 7% so với cùng kỳ năm 2023, lên gần 7.390 tỷ đồng.

PV

Theo Tài chính doanh nghiệp