Bộ GTVT yêu cầu thông xe cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ trước ngày 30/4/2023

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ khởi công đầu năm 2021, dài gần 23 km, vốn đầu tư 4.800 tỷ đồng. Giai đoạn 1 của dự án quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17 m, bề rộng cầu 17,5 m, vận tốc 80 km/h. Cao tốc dự tính hoàn thành năm 2022, đưa vào khai thác toàn bộ giai đoạn một trong năm 2023.

Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu Ban Quản lý dự án (QLDA) Mỹ Thuận chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, dồn lực thi công, đảm bảo tiến độ thông xe cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ trước ngày 30/4/2023.

Thông tin về tình hình triển khai dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, Bộ GTVT cho biết, tính đến nay, lũy kế sản lượng thực hiện đối với 3 gói thầu xây lắp tại dự án đạt 48,51% giá trị các hợp đồng, chậm 2,16% so với tiến độ yêu cầu.

Về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), hiện địa phương đã bàn giao 22,97/22,97 km chính tuyến (đạt 100%); Phạm vi các nút giao còn vướng khoảng 0,18 km. Bộ GTVT đã yêu cầu Ban QLDA Mỹ Thuận tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, chủ đầu tư tiểu dự án GPMB để bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 9/2022.

Bên cạnh đó, nguyên nhân của việc chậm trễ được nhận định do nhà thầu tổ chức thi công chưa hợp lý, đắp gia tải chậm dẫn đến chậm tiến độ theo kế hoạch.

Bộ GTVT yêu cầu thông xe cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ trước ngày 30/4/2023 - Ảnh 1

Từ đó, Bộ GTVT yêu cầu không để tình trạng chậm tiến độ tiếp tục diễn ra, ban QLDA cần chỉ đạo, giám sát, đôn đốc các nhà thầu dồn lực hoàn thành toàn bộ các cầu trên tuyến trước ngày 30/9/2022.

Đối với phần đường phải xử lý xong nền đất yếu trước ngày 31/12/2022, hoàn thành lớp móng cấp phối đá dăm trước ngày 28/2/2023; thảm bê tông nhựa và thông xe trước ngày 30/4/20 23.

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ khởi công đầu năm 2021, dài gần 23 km, vốn đầu tư 4.800 tỷ đồng. Giai đoạn 1 của dự án quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17 m, bề rộng cầu 17,5 m, vận tốc 80 km/h. Cao tốc dự tính hoàn thành năm 2022, đưa vào khai thác toàn bộ giai đoạn một trong năm 2023. Giai đoạn hoàn chỉnh cao tốc được thiết kế 100 km/h với 6 làn xe, bề rộng nền đường 32 m.

Thái Cường

Theo Doanh nghiệp Việt Nam