Bộ Tài chính thanh tra Vicem và 3 công ty con

Bộ Tài chính ban hành Quyết định thanh tra về tài chính, kế toán và thuế tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam 3 công ty con là Vicem Tam Điệp, Vicem Hải Phòng, Vicem Hà Tiên.

Chánh Thanh tra Bộ Tài chính Trần Huy Trường vừa ký ban hành quyết định thanh tra số 179, thực hiện thanh tra tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) và 3 công ty con là Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp, Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng và Công ty TNHH MTV Vicem Hà Tiên. Thời kỳ thanh tra là năm 2023 và những vấn đề có liên quan tới thời gian thanh tra.

Nội dung thanh tra tập trung vào các vấn đề quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại doanh nghiệp; hạch toán doanh thu, chi phí và báo cáo kết quả kinh doanh. Bên cạnh đó là việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và chấp hành các quy định của pháp luật về tài chính khác đối với doanh nghiệp.

Bộ Tài chính thanh tra Vicem và 3 công ty con - Ảnh 1

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán của VICEM, kết quả lỗ sau thuế lên đến hơn 1.100 tỷ đồng, trái ngược với khoản lãi gần 642 tỷ đồng trong năm 2022. Cùng với đó, doanh thu năm 2023 là 25.301 tỷ đồng, giảm 18% so với năm 2022.

Tại Vicem Hải Phòng, năm 2023, Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng doanh thu giảm 16% so với năm 2022. Cùng với đó, lợi nhuận sau thuế giảm mạnh lên đến 97,8%. Năm 2024, doanh nghiệp đặt kế hoạch 'đi lùi', lợi nhuận giảm sâu tới âm 79 tỷ đồng.

Tại 31/12/2023, Xi măng Vicem Hải phòng có tổng tài sản đạt 1.521 tỷ đồng, cùng với đó, nợ phải trả đạt 601 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 920 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu chỉ đạt 0,17%.

Doanh thu của Xi măng Vicem Hải Phòng năm 2023 đạt 2.754 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm 2022 và chỉ đạt 84% kế hoạch về doanh thu năm 2023. "Xi măng Vicem Hải Phòng đã đề ra doanh thu kế hoạch năm 2024 là 2.405 tỷ đồng, giảm 13% so với kết quả thực hiện năm 2023. Cùng với đó, lợi nhuận sau thuế ở mức âm 79 tỷ đồng. Được biết, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2024 của Vicem Hải Phòng đã ghi nhận âm khoảng 60 tỷ đồng', ông Triệu Đình Trường - Phó tổng giám đốc Xi măng Vicem Hải Phòng cho biết.

Tại Vicem Tam Điệp, năm 2017 doanh thu đạt 1.207 tỷ đồng (giảm 13% so với cùng kỳ năm 2022, lợi nhuận sau thuế TNDN âm 65,5 tỷ đồng, trong khi năm 2022 là 2 tỷ đồng. Tại thời điểm 31/12/2023, vốn đầu tư của chủ sở hữu là 1.132 tỷ đồng, lỗ lũy kế là 1.126 tỷ đồng, theo đó, vốn chủ sở hữu chỉ còn 62 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 19 lần.

Như vậy, Xi măng Tam Điệp đã mất gần hết vốn, mất an toàn về tài chính nghiêm trọng và không đảm bảo khả năng thanh toán nợ, hoạt động của công ty hoàn toàn phụ thuộc và các khoản vốn vay, chiếm dụng vốn từ khách hàng và hỗ trợ từ công ty mẹ.

Tại Xi măng Hà Tiên, ghi nhận doanh thu hơn 7.054 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 17 tỷ đồng trong năm 2023. Đáng chú ý, 3 tháng đầu năm 2024, Vicem Hà Tiên ghi nhận lợi nhuận sau thuế là âm 24,6 tỷ đồng.

Ngày 15/9/2023, Thủ tướng ký quyết định bổ nhiệm ông Bùi Xuân Dũng - Chủ tịch hội đồng thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Trước đó, từ tháng 10/2022 đến 9/2023, ông làm chủ tịch hội đồng thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

Ông Bùi Xuân Dũng sinh năm 1972, quê quán Nghệ An, có trình độ kỹ sư xây dựng dân dụng, thạc sĩ quản trị kinh doanh.

Theo Bộ Xây dựng, ông Bùi Xuân Dũng là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ thực tiễn, có kinh nghiệm, trải qua nhiều vị trí khác nhau, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

PV

Theo Tài chính doanh nghiệp