Bộ Tư pháp: 'Quy định đấu giá đất nông nghiệp của Hà Nội là trái pháp luật'

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) vừa yêu cầu Hà Nội xử lý nội dung trái pháp luật liên quan đấu giá đất nông nghiệp, xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân đã tham mưu, xây dựng, ban hành văn bản trái pháp luật.

Bộ Tư pháp: 'Quy định đấu giá đất nông nghiệp của Hà Nội là trái pháp luật'. Ảnh minh họa
Bộ Tư pháp: 'Quy định đấu giá đất nông nghiệp của Hà Nội là trái pháp luật'. Ảnh minh họa

Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (gọi tắt là Cục Kiểm tra văn bản) Hồ Quang Huy vừa ký văn bản kết luận kiểm tra quyết định số 24/2022 của UBND TP. Hà Nội quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn.

Theo Cục kiểm tra văn bản, Quyết định số 24/2022 có nội dung trái pháp luật. Cụ thể, khoản 1 Điều 1 quyết định này có nội dung: “Đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích theo quy định tại khoản 3 Điều 132 Luật Đất đai thì UBND cấp huyện tổ chức đấu giá sử dụng vào mục đích nông nghiệp với thời hạn 5 năm”.

Tuy nhiên, đối với đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích mà chưa sử dụng, theo quy định tại khoản 3 Điều 132 Luật Đất đai thì sẽ do UBND cấp xã cho hộ gia đình, cá nhân tại địa phương thuê để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo hình thức đấu giá để cho thuê. Thời hạn sử dụng đất với mỗi lần thuê không quá 5 năm.

Do đó, quyết định của UBND TP. Hà Nội giao thẩm quyền đấu giá đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích là chưa phù hợp với quy định tại Luật Đất đai.

Mặt khác, khoản 2 Điều 7 Luật Đất đai 2013 quy định Chủ tịch UBND cấp xã là người chịu trách nhiệm trước nhà nước đối với việc sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích công ích.

Do vậy, Cục Kiểm tra cho rằng quy định của UBND TP. Hà Nội về việc giao thẩm quyền đấu giá đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích mà chưa sử dụng cho UBND huyện sẽ ảnh hưởng đến việc xác định chủ thể chịu trách nhiệm trước nhà nước đối với việc sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích công ích.

Cũng theo Cục Kiểm tra văn bản, khoản 6 Điều 1 Quyết định số 24 quy định thông báo công khai việc đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện trên báo Kinh tế Đô thị, báo Hà Nội Mới, báo Đấu thầu là “không có cơ sở pháp lý”.

Cục viện dẫn Điều 57 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 cho thấy điều luật này không quy định giới hạn các trang báo cụ thể khi thực hiện thông báo công khai.

Về quy định nộp tiền đặt trước, quyết định của Hà Nội cũng bị Bộ Tư pháp đánh giá là chưa phù hợp với quy định tại Luật Đấu giá tài sản năm 2016 khi không xác định chỉ trong trường hợp khoản tiền đặt trước có giá trị dưới 5 triệu đồng thì người đấu giá mới có thể nộp trực tiếp.

Từ đó, Cục Kiểm tra văn bản kiến nghị UBND TP Hà Nội khẩn trương xử lý những nội dung trái pháp luật nêu trên, đồng thời rà soát quá trình thực hiện quyết định số 24/2022 để có biện pháp khắc phục hậu quả do việc thực hiện các quy định trái pháp luật gây ra (nếu có).

Ngoài ra, Cục Kiểm tra văn bản cũng kiến nghị xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân đã tham mưu, xây dựng, ban hành văn bản trái pháp luật.

Lệ Chi

Theo VietnamFinance