Cam Ranh sẽ là đô thị du lịch - logistics

Cam Ranh được định hướng phát triển thành trung tâm văn hóa, kinh tế, giáo dục, khoa học kỹ thuật của khu vực phía Nam tỉnh Khánh Hòa; là khu đô thị du lịch-logistics...

HĐND TP. Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) vừa có Nghị quyết thông qua nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2045. Theo đó, phạm vi điều chỉnh quy hoạch chung TP. Cam Ranh đến năm 2045 gồm toàn bộ diện tích thành phố với 33.708ha với 9 phường, 6 xã.

Về tính chất đô thị, Cam Ranh được định hướng phát triển thành trung tâm văn hóa, kinh tế, giáo dục, khoa học kỹ thuật của khu vực phía Nam tỉnh Khánh Hòa; khu đô thị du lịch – logistics; là đầu mối giao thông qua trọng; vừa đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Đặc biệt, Cam Ranh phát sẽ kết nối đồng bộ với Đô thị sân bay Cam Lâm theo định hướng Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị.

Về dân số, dự kiến đến năm 2030 Cam Ranh sẽ có 320.000 người và đến năm 2045 là 823.000 người.

Về quy mô đất dân dụng, bình quân toàn đô thị đến năm 2030 là khoảng 1.920ha, bình quân 60m2/người; đến năm 2045, bình quân toàn đô thị khoảng 4.938ha, bình quân 60m2/người.

Trong tháng 4, tỉnh Khánh Hòa đã công bố hai quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đến năm 2030, Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế, trung tâm của khu vực Duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên và cả nước về kinh tế biển. Tỉnh sẽ có hai đô thị loại I là TP. Nha Trang và Đô thị mới Cam Lâm, một đô thị loại II là TP. Cam Ranh, một đô thị loại III, hai đô thị loại IV và các đô thị loại V.

Ngoài 2 quy hoạch trên, hiện Khánh Hòa đang đợi Thủ tướng phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2040; Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm.

Khánh Hồng

Theo VietnamFinance