Cập nhật thông tin mới nhất dự án Vành đai 4 TP. HCM đoạn qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Vành đai 4 TP. HCM tổng chiều dài khoảng 206,82km, trong đó, đang đề xuất phương án xây dựng 18,23km đoạn qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Mới đây nhất, Vành đai 4 TP. HCM với đoạn đi qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã được đề xuất 2 phương án xây dựng. Theo đó, tỉnh đã có văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải xin ý kiến về phương án đầu tư đường Vành đai 4 TP. HCM đoạn đi qua tỉnh với chiều dài 18,23km.

Sơ đồ toàn tuyến đường Vành đai 4 TP.HCM
Sơ đồ toàn tuyến đường Vành đai 4 TP.HCM

Đường Vành đai 4 đi qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có điểm đầu tại ngã tư Tóc Tiên - Châu Pha khu vực nút giao với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và ĐT992, cách đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu khoảng 230m. Điểm cuối trên địa phận huyện Châu Đức tiếp nối với dự án đường Vành đai 4 TP. HCM trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Sau quá trình nghiên cứu, tỉnh đã trình 2 phương án xây dựng đường vành đai 4 TP. HCM để Bộ Giao thông vận tải xem xét, lựa chọn.

Phương án 1: Triển khai mặt đường rộng 25,5m với mức vốn khoảng 7.972 tỷ đồng. Trong đó, vốn Nhà nước 3.965 tỷ đồng, chiếm 49,75% (ngân sách Trung ương 1.983 tỷ đồng, ngân sách địa phương 1.983 tỷ đồng). Còn vốn nhà đầu tư 4.005 tỷ đồng, chiếm 50,25%. Thời gian hoàn vốn dự án 20 năm.

Phương án 2: Triển khai mặt đường rộng 27m với mức vốn hơn 8.100 tỷ đồng. Trong đó, vốn Nhà nước 4.095 tỷ đồng, chiếm 50,57% (ngân sách Trung ương 2.048 tỷ đồng, ngân sách địa phương 2.048 tỷ đồng). Vốn nhà đầu tư 4.005 tỷ đồng, chiếm 49,43%. Thời gian hoàn vốn 20 năm.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất 2 phương án xây dựng vành đai 4 đoạn đi qua tỉnh
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất 2 phương án xây dựng vành đai 4 đoạn đi qua tỉnh

Cùng với 2 phương án, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng kiến nghị thống nhất về nội dung, đề xuất các cơ chế chính sách thực hiện thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư đường vành đai 4 TP. HCM. Như việc đề xuất Quốc hội, Chính phủ tăng mức vốn đóng góp của ngân sách vào dự án lớn hơn 50% tổng mức đầu tư dự án và lựa chọn thời gian thu hồi vốn cho các dự án khoảng 20 năm để thuận lợi cho việc lựa chọn nhà đầu tư.

Vành đai 4 TP. HCM tổng chiều dài khoảng 206,82km đi qua các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương và TP. HCM. Trong đó, dự án đi qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dài 18,23km, Đồng Nai dài 45,6km, Bình Dương dài 47,45km, TP. HCM dài 17,3km, qua Long An dài 78,3km (bao gồm đoạn trên địa bàn Long An 74,5km, đoạn trên địa bàn TP. HCM 3,8km). Dự án được triển khai theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao).

Theo kế hoạch giai đoạn 1, các địa phương sẽ đầu tư 4 làn cao tốc hoàn chỉnh, giải phóng mặt bằng một lần theo quy hoạch 8 làn. Tổng mức đầu tư thực hiện kế hoạch giai đoạn này khoảng 105.964,6 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng khoảng 33.095 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng 47.258 tỷ đồng.

Chi Chi

Theo Chất lượng và cuộc sống