CEO Group, Đất Xanh, Nhà Thủ Đức 'lỗ nặng' trong năm 2020

Kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp cho thấy, không chỉ sụt giảm mạnh về lợi nhuận, nhiều doanh nghiệp địa ốc đã báo cáo thua lỗ, thậm chí lỗ nặng trong năm 2020.

CEO Group lỗ 103 tỷ đồng năm 2020

Theo báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý IV/2020 của CTCP Tập đoàn C.E.O (CEO Group - Mã: CEO), trong quý này doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt gần 642 tỷ đồng, giảm 54% so với co số 1.384 tỷ đồng đạt được quý 4/2019. Chi phí giá vốn giảm ít hơn, dẫn tới lợi nhuận gộp còn 145 tỷ đồng – giảm 60% so với cùng kỳ.

Trong đó, doanh thu từ mảng kinh doanh cốt lõi là bất động sản ghi nhận giảm 54% về gần 556 tỷ đồng. Doanh thu cung cấp dịch vụ cũng giảm 52% xuống 86 tỷ đồng. Quý này, công ty tiếp tục không có doanh thu từ hoạt động thương mại.

Riêng mảng tài chính, doanh thu trong quý đạt 40 tỷ đồng, tăng hơn 17 tỷ đồng so với cùng kỳ chủ yếu nhờ ghi nhận lãi từ khoản đầu tư gần 30 tỷ đồng (lãi tiền gửi trong quý giảm một nửa so với cùng kỳ, còn hơn 10 tỷ đồng). Chi phí tài chính giảm được 14,5 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn 23,5 tỷ đồng – chủ yếu là chi phí lãi vay.

Chi phí bán hàng trong quý không có nhiều biến động với hơn 37 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng từ 49 tỷ đồng lên hơn 56 tỷ đồng.

Trừ đi chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, quý 4 CEO Group lãi thuần 67,5 tỷ đồng – giảm mạnh so với số lãi thuần 258 tỷ đồng ghi nhận quý 4/2019. Ngoài ra, quý 4 vừa qua công ty ghi nhận khoản chi phí khác hơn 23 tỷ đồng, dẫn tới lợi nhuận trước thuế còn 47 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu tài chính của CEO Group.  
Một số chỉ tiêu tài chính của CEO Group.  
Tuy nhiên, nếu trừ các loại thuế, CEO Group lỗ 580 triệu đồng trong khi cùng kỳ lãi hơn 172 tỷ đồng. Tính chung cả năm 2020, CEO Group lỗ hơn 103 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi gần 608 tỷ đồng. Đây cũng là năm lỗ đầu tiên sau nhiều năm doanh nghiệp kinh doanh có lãi.

Hết năm, CEO Group chỉ tạo ra gần 1.324 tỷ đồng doanh thu, trong khi cùng kỳ ghi nhận hơn 4.550 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2020 lượng hàng tồn kho còn 665 tỷ đồng – giảm 356 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Chi phí xây dựng dở dang đến 31/12/2020 đạt 2.338 tỷ đồng, tăng 591 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó chủ yếu do tăng giá trị xây dựng dở dang tạo dự án Khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbour City.

Phối cảnh dự án Khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbour City của CEO Group.  
Phối cảnh dự án Khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbour City của CEO Group.  
Được biết, trong năm 2020, CEO Group đặt kế hoạch doanh thu là 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 200 tỷ đồng, lần lượt giảm 35,2% và 67,1% so với năm 2019. Tuy nhiên, với việc lỗ 103 tỷ đồng cả năm 2020, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp ở mức rất xa kế hoạch năm.

Đất Xanh lỗ ròng 432 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng 51%

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020 của CTCP Tập đoàn Đất Xanh (Mã: DXG), doanh thu kỳ này chỉ đạt 1.014 tỷ đồng, giảm gần 50% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp giảm 46% còn 518 tỷ đồng.

Trong khi đó, chi phí lãi vay tăng 49%, chi phí bán hàng tăng 36% và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 39%, kéo lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh quý IV giảm sâu, từ 666 tỷ đồng xuống còn 65 tỷ đồng, chưa bằng 1/10 cùng kỳ.

Kết quả quý 4, Đất Xanh Group báo lãi trước thuế 66,7 tỷ đồng, lãi sau thuế 26 tỷ đồng nhưng cổ đông công ty mẹ lại chịu lỗ ròng gần 44 tỷ đồng. Trên báo cáo tài chính công ty mẹ, Đất Xanh ghi nhận lỗ tới 234 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, nguyên nhân thua lỗ trong kỳ vừa qua là do Đất Xanh chưa kịp ghi nhận doanh thu và lợi nhuận từ các dự án do công ty làm chủ đầu tư đã triển khai bán hàng thành công.

Lũy kế năm 2020, Đất Xanh đạt doanh thu thuần 2.890 tỷ đồng, giảm 50% so với năm 2019. Công ty lỗ sau thuế 126 tỷ đồng và lỗ ròng 432 tỷ đồng trong khi năm trước hai chỉ tiêu lợi nhuận này lần lượt là lãi 1.886 tỷ đồng và 1.216 tỷ đồng.

Đất Xanh lỗ ròng 432 tỷ đồng trong năm 2020.  
Đất Xanh lỗ ròng 432 tỷ đồng trong năm 2020.  
Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của Đất Xanh đã tăng 18% so với đầu kỳ lên 23.511 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng 51% đạt 10.252 tỷ đồng, chiếm 43% tổng tài sản, chủ yếu đến từ tồn kho dưới dạng bất động sản dở dang. Các dự án đang chiếm tồn kho dở dang cao như Opal Boulevard (1.199 tỷ đồng), Gem Riverside (1.558 tỷ đồng) và Gem Sky World (3.553 tỷ đồng). Trong đó, Gem Sky World tăng tồn kho thêm khoảng 2.000 tỷ đồng vào năm 2020.

Bên cạnh đó, nợ vay tài chính của Đất Xanh cũng tăng 1.545 tỷ đồng so với đầu kỳ lên 5.944 tỷ đồng, chiếm 1/4 tổng tài sản. Trong đó nợ ngắn hạn tăng hơn 1.000 tỷ đồng lên 2.068 tỷ đồng và nợ ngắn hạn tăng từ 2.336 tỷ đồng lên 3.876 tỷ đồng.

Mặc dù thua lỗ lớn nhưng cổ phiếu của Đất Xanh thời gian gần đây lại tăng mạnh trên sàn chứng khoán. Đóng cửa phiên 19/2, cổ phiếu DXG ghi nhận thị giá hơn 24.000 đồng/cp.

Nhà Thủ Đức lần đầu báo lỗ hơn 30 tỷ đồng sau 16 năm

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020 Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, HOSE: TDH) ghi nhận, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 779 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu hoạt động tài chính trong quý của doanh nghiệp giảm 65% so với cùng kỳ xuống còn 54 tỷ đồng. Giá vốn bán hàng tăng 30%, từ 461 tỷ đồng lên 598 tỷ đồng dẫn đến lợi nhuận gộp đạt 181 tỷ đồng, gấp 3 lần quý IV/2019.

Chiếm phần lớn cơ cấu doanh thu của TDH là doanh thu bán hàng hóa và thành phẩm, còn lại là doanh thu bán hàng bất động sản, cung cấp dịch vụ và kinh doanh bất động sản đầu tư...

Các chi chỉ tiêu như phí tài chính, chi phí bán hàng lần lượt là 30 tỷ đồng và 26 tỷ đồng, con số này không nhiều biến động so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 64% xuống 17 tỷ đồng.

Chốt quý 4, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Thuduc House đạt gần 26 tỷ đồng, giảm 72% cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ âm 27 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lãi 90 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 1.965 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 23 tỷ đồng, lần lượt giảm 50% và 87% so với năm 2019.

Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ trong năm 2020 ghi nhận âm hơn 30 tỷ đồng, trong khi cả năm 2019 ghi nhận hơn 139 tỷ đồng. Đây cũng là năm đầu tiên kể từ năm 2004, Thuduc House báo lỗ trong một năm hoạt động.

Nhà Thủ Đức lỗ hơn 30 tỷ đồng trong năm 2020.  
Nhà Thủ Đức lỗ hơn 30 tỷ đồng trong năm 2020.  
Theo giải trình của doanh nghiệp, doanh thu hoạt động tài chính giảm là nguyên nhân kéo theo lợi nhuận sau thuế sụt giảm. Trong khi vào năm 2019, TDH ghi nhận lãi thanh lý đầu tư, chuyển nhượng vốn góp dự án Phú Mỹ - Vũng Tàu.

Được biết, năm 2020, Thuduc House đặt kế hoạch doanh thu 2.736 tỷ đồng, lãi ròng 314,4 tỷ đồng. Với kết quả trên, kết thúc năm công ty hoàn thành 72% kế hoạch doanh thu và 7% kế hoạch lợi nhuận.

Kết thúc năm 2020, tài sản của TDH tăng 34% so với đầu năm, lên mức 3.303 tỷ đồng, chủ yếu do các khoản phải thu ngắn hạn tăng mạnh từ 305 tỷ đồng lên 1.078 tỷ đồng, bao gồm phải thu từ hợp đồng hợp tác kinh doanh tại dự án 39 - 41 - 43 Võ Văn Kiệt (21 tỷ đồng) và hợp đồng với các cá nhân (299 tỷ đồng).

Danh mục hàng tồn kho của TDH có tổng giá trị 996 tỷ đồng, không biến động nhiều so với đầu kỳ. Trong đó, chiếm phần lớn là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại một số dự án Centum Wealth (394 tỷ đồng), Aster Garden Towers (191 tỷ đồng) và KĐT Long Hội - Long An (167 tỷ đồng);...

Nợ phải trả tính đến cuối kỳ của doanh nghiệp tăng nhẹ so 7% so với đầu năm, lên mức 2.956 tỷ đồng, trong đó các khoản nợ ngắn hạn chiếm đến 74%.

Hải Lan

Theo Sở hữu trí tuệ