Chi phí đầu vào tăng, Sonadezi dự kiến lợi nhuận 2024 đi lùi

Năm 2024, SNZ lên kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất giảm nhẹ 1,59%, đạt 1.370 tỷ đồng do hầu hết các đơn vị thành đều dự báo giá vốn tăng ảnh hưởng bởi nguyên liệu đầu vào, khấu hao và chi phí lãi vay.

Chi phí đầu vào tăng, Sonadezi dự kiến lợi nhuận 2024 không đạt tăng trưởng dương
Chi phí đầu vào tăng, Sonadezi dự kiến lợi nhuận 2024 không đạt tăng trưởng dương

Theo Tổng công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp (UPCoM: SNZ), tình hình kinh tế - chính trị thế giới và các chính sách vĩ mô trong nước sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, vật liệu xây dựng và thi công xây dựng.

Ban lãnh đạo SNZ cho rằng năm 2024 và những năm tiếp theo sẽ còn nhiều khó khăn, phức tạp và khó dự báo chính xác.  

Trong bối cảnh này, SNZ lên kế hoạch tổng doanh thu công ty mẹ năm 2024 đạt hơn 695 tỷ đồng, tăng 10% so với mức thực hiện năm 2023. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ dự kiến đạt 462 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,5%. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu dự kiến tăng nhẹ từ 11,63% (năm 2023) lên 11,96%.

Trong năm 2024, công ty mẹ SNZ sẽ tiếp tục quản lý, vận hành khu công nghiệp (KCN) Biên Hoà 1, đồng thời nghiên cứu, tham gia là nhà đầu tư trong việc thực hiện dự án chuyển đổi công năng KCN Biên Hoà 1.

Tại KCN Châu Đức, công ty mẹ SNZ dự kiến chuyển nhượng quyền sử dụng 10ha đất, đầu tư xây dựng 2 nhà xưởng, cho thuê 4 nhà xưởng. Cùng với đó, công ty mẹ SNZ sẽ tiếp tục phát triển KCN Ninh Diêm 3 (tỉnh Khánh Hoà), nghiên cứu tham gia các dự án nhà ở xã hội…

Đối với kế hoạch hợp nhất, SNZ đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt hơn 6.366 tỷ đồng, tăng 10,4% so với mức thực hiện năm 2023. Lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm nhẹ 1,59%, đạt 1.370 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu dự kiến giảm từ 16,9% (năm 2023) còn 15,27%.

Theo SNZ, doanh nghiệp lên kế hoạch doanh thu tăng nhưng lợi nhuận giảm do không tính đến khoản lãi chênh lệch tỷ giá của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (năm 2023 ghi nhận lãi chênh lệch tỷ giá 26,69 tỷ đồng). Ngoài ra, SNZ cho biết ngoại trừ Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (HoSE: D2D), Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức (HoSE: SZC), Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình (HNX: SZB), hầu hết các công ty khác thuộc SNZ đều dự báo kế hoạch giá vốn tăng do nguyên liệu đầu vào, khấu hao và chi phí lãi vay…

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, SNZ dự kiến chia cổ tức với tỷ lệ 11%, tương đương hơn 414 tỷ đồng.

Được biết, ĐHĐCĐ SNZ đã thông qua đề án đề án tái cơ cấu tổng công ty giai đoạn 2021-2025. Theo đó, một trong những nội dung của đề án là kế hoạch thoái vốn tại một loạt công ty thành viên trong các lĩnh vực như BĐS khu công nghiệp, vật liệu, xây dựng...

Tại các công ty kinh doanh hạ tầng sở hữu các khu công nghiệp có tỷ lệ lấp đầy đạt dưới 70%, SNZ sẽ thoái vốn xuống còn 46%; với tỷ lệ lấp đầy từ 70% trở lên, SNZ sẽ thoái vốn xuống còn 36%.

Tạm thời tại danh mục thoái vốn được công bố, với 6 công ty đang kinh doanh BĐS khu công nghiệp là SZC, SZB, D2D, Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành (SZL), Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền (SZG) và Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận, SNZ sẽ thoái vốn xuống mức sở hữu 36%.

Bên cạnh đó, SNZ cũng sẽ đưa tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai (DND) từ mức 52,59% về còn 36% vốn.

Ngoài ra, SNZ còn có kế hoạch thoái sạch vốn tại các 5 đơn vị khác là Công ty Cổ phần Xây dựng Đồng Nai, Sơn Đồng Nai (SDN), Công ty Cổ phần Xây dựng Dân dụng Công nghiệp số 1 Đồng Nai, Công ty Cổ phần Đô thị Amata Biên Hòa và Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai (DGT). Các doanh nghiệp còn lại trong danh mục đầu tư sẽ được giữ nguyên tỷ lệ sở hữu.

Hải Đường

Theo VietnamFinance