Sonadezi Giang Điền: Lãi trước thuế quý IV tăng gấp 4, lãi cả năm vượt kế hoạch 67%

Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền (UPCoM: SZG) đã ghi nhận một năm kinh doanh khá thành công khi doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng so với năm trước và vượt xa kế hoạch đề ra.

Sonadezi Giang Điền: Lãi trước thuế quý IV tăng gấp 4, lãi cả năm vượt kế hoạch 67%
Sonadezi Giang Điền: Lãi trước thuế quý IV tăng gấp 4, lãi cả năm vượt kế hoạch 67%

Báo cáo của SZG cho hay, quý IV/2023, doanh thu thuần đạt 88 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 46 tỷ đồng, tăng 23%. Tương ứng, biên lợi nhuận gộp đạt 52,72%.

Trong quý, các loại chi phí được tiết giảm rất đáng kể: chi phí bán hàng chỉ 0,7 tỷ đồng, giảm 92%; chi phí quản lý chỉ 10,9 tỷ đồng, giảm 42%.

Kết quả, SZG báo lợi nhuận trước thuế 60 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm 2023, doanh thu thuần của SZG đạt 425 tỷ đồng, tăng 16% so với năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 258 tỷ đồng, tăng 34%. Biên lợi nhuận gộp đạt 60,7%.

Trong năm, SZG có 8 tỷ đồng doanh thu tài chính (giảm 49%) và khoản lợi nhuận khác 8 tỷ đồng). Cùng với việc tiết giảm được các loại chi phí (chi phí bán hàng giảm 79%, còn 3,4 tỷ đồng; chi phí quản lý giảm 27%, còn 34 tỷ đồng), SZG đã kết thúc năm 2023 với khoản lợi nhuận trước thuế 236 tỷ đồng, tăng 72% so với năm trước.

Khấu trừ thuế, lợi nhuận còn189 tỷ đồng, tăng 72%.

Năm 2023, SZG đặt mục tiêu doanh thu 416 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 113 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã vượt 2% mục tiêu doanh thu và vượt 67% mục tiêu lợi nhuận sau thuế.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của SZG đạt 3.690 tỷ đồng, tăng 0,4% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản ghi nhận sự gia tăng của hàng tồn kho, tăng 32%, đạt 112 tỷ đồng, tương đương 3% tài sản. Trong khi đó, các khoản phải thu ngắn hạn giảm 1,4% xuống 1.070 tỷ đồng, chiếm 29% tài sản, chủ yếu là khoản trả trước cho các trung tâm phát triển quỹ đất địa phương (Biên Hòa, Trảng Bom).

Về nguồn vốn, tại ngày kết thúc năm 2023, nợ phải trả đạt 2.900 tỷ đồng, giảm 3,5% so với đầu năm. Trong đó, lớn nhất là khoản doanh thu chưa thực hiện dài hạn 2.350 tỷ đồng, chiếm khoảng 83% nợ phải trả. Đây là khoản khách hàng trả trước tiền thuê đất và thuê hạ tầng khu công nghiệp Giang Điền.

Nợ vay của SZG không đáng kể, chỉ 248 tỷ đồng, giảm 24% so với đầu năm.

Vốn chủ sở hữu của SZG đạt 789 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 3,67 lần, cải thiện đáng kể so với mức 4,48 lần hồi đầu năm.

Về dòng tiền, dòng tiền kinh doanh năm 2023 khá xấu khi âm 763 tỷ đồng, chủ yếu do tăng các khoản phải thu (916 tỷ đồng), giảm các khoản phải trả (78  tỷ đồng). Song nhờ dòng tiền đầu tư dương 878 tỷ đồng, lưu chuyển tiền thuần cả năm chỉ âm 21 tỷ đồng, tiền và tương đương tiền cuối năm còn 41 tỷ đồng.

Vĩnh Chi

Theo VietnamFinance