Chính phủ thông qua Đề nghị sớm đưa Luật Đất đai 2024 vào thực tiễn

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 72/NQ-CP ngày 17/5/2024 thống nhất thông qua Đề nghị sửa đổi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành từ 1/7/2024.

Theo đó, Chính phủ đã giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc đề nghị bổ sung Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 252 Luật Đất đai số 31/2024/QH15 vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2024.

Bộ Tư pháp có trách nhiệm trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội quyết định việc xây dựng, ban hành Nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV (tháng 5/2024) theo quy trình xem xét, thông qua tại một kỳ họp.

Chính phủ đã thông qua Đề nghị sớm đưa Luật Đất đai 2024 vào thực tiễn. Ảnh: Internet  
Chính phủ đã thông qua Đề nghị sớm đưa Luật Đất đai 2024 vào thực tiễn. Ảnh: Internet  

Trước đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đề xuất Luật Đất đai số 31/2024/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024 thay vì ngày 1/1/2025 như trong Luật Đất đai đã quy định.

Theo lý giải của Bộ TN&MT, điều này mục đích nhằm xây dựng Nghị quyết của Quốc hội, cho phép Luật Đất đai số 31/2024/QH15 sớm đi vào cuộc sống, khơi thông nguồn lực đất đai, kịp thời giải quyết và xử lý dứt điểm các tồn đọng về đất.

Luật Đất đai 2024 sẽ sớm đi vào thực tiễn với nhiều quy định mới ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp. Ảnh: Internet  
Luật Đất đai 2024 sẽ sớm đi vào thực tiễn với nhiều quy định mới ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp. Ảnh: Internet  

Cùng với đó, hỗ trợ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển, phát huy tiềm năng sử dụng hiệu quả cao nhất giá trị nguồn lực đất đai. Từ đó tháo gỡ được nhiều khó khăn trong việc tiếp cận đất đai nhằm phục vụ sản xuất kinh doanh cũng như thu hút đầu tư, góp phần cho việc hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, giúp ổn định về xã hội, mang đến lợi ích thiết thực cho người dân.

An Nhiên

Theo Chất lượng và Cuộc sống