6 trường hợp sẽ bị thu hồi sổ đỏ từ năm 2025 theo Luật Đất đai 2024

Ngay khi Luật Đất đai 2024 chính thức có hiệu lực từ 1/1/2025, sẽ có 6 trường hợp bị Nhà nước thu hồi sổ đỏ, người dân cần đặc biệt lưu ý.

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 152 Luật Đất đai 2014, những trường hợp này sẽ bị Nhà nước thu hồi sổ đỏ từ 1/1/2025 gồm:

1. Trường hợp đất bị Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích trong: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Giấy chứng nhận quyền sử hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở/ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất/ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

2. Trường hợp người dân thực hiện cấp đổi: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở/ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở/ Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng/ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tài sản khác gắn liền với đất/ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Nhà nước sẽ tiến hành thu hồi sổ đỏ trong 6 trường hợp theo Luật Đất đai 2024. Ảnh: Internet
Nhà nước sẽ tiến hành thu hồi sổ đỏ trong 6 trường hợp theo Luật Đất đai 2024. Ảnh: Internet

3. Trường hợp người sử dụng đất thực hiện đăng ký biến động đất đai mà có nhu cầu được cấp mới Giấy chứng nhận.

4. Trường hợp đã có các sai sót tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như: Cấp không đúng thẩm quyền/ Cấp không đúng đối tượng sử dụng đất/ Cấp sai diện tích đất/ Cấp đất không đủ điều kiện được cấp/ Cấp đất không được sử dụng đúng mục đích/ Sai sót ở thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất.

5. Trường hợp giấy chứng nhận đã cấp bị Tòa án tuyên hủy.

6. Trường hợp Đấu giá, giao quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo yêu cầu của Tòa án, cơ quan thi hành án nhưng phải thi hành án không nộp lại Giấy chứng nhận đã cấp.

Ngoài ra đối với những trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận nhưng chủ sở hữu tài sản, người sử dụng đất cố tình không giao nộp Giấy chứng nhận đã cấp thì cơ quan có thẩm quyền sẽ thực hiện hủy Giấy chứng nhận đã cấp.

An Nhiên

Theo Chất lượng và cuộc sống