Chủ tịch Quảng Nam: 'Không dung túng, chống lưng, bao che Công ty Bách Đạt An'

“Không dung túng, chống lưng, bao che cho Công ty Cổ phần Bách Đạt An để triển khai dự án không đúng quy định của pháp luật”, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh khẳng định.

Tại buổi tiếp công dân của UBND tỉnh Quảng Nam, một số người dân đã phản ánh, kiến nghị các nội dung về công tác thi hành án, việc gia hạn tiến độ, công tác triển khai thực hiện, pháp lý, tài chính và các nội dung khác có liên quan đến dự án Khu đô thị Bách Đạt, Khu đô thị Hera Complex Riverside, Khu đô thị 7B mở rộng do Công ty cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư. 

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho rằng, dự án Khu đô thị Bách Đạt, Khu đô thị Hera Complex Riverside, Khu đô thị 7B mở rộng do Công ty cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện tồn tại nhiều vướng mắc.

Qua đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các Sở, ngành, địa phương từng bước chỉ đạo tháo gỡ, khắc phục theo trình tự, thủ tục quy định. “Không dung túng, chống lưng, bao che cho chủ đầu tư để triển khai dự án không đúng quy định của pháp luật”, vị lãnh đạo này khẳng định. 

Bên cạnh đó, những vướng mắc về thủ tục pháp lý đầu tư, quy hoạch, giải phóng mặt bằng đã được tháo gỡ. Việc thực hiện các bản án có những chuyển biến tốt hơn; những tồn tại trong công tác thi hành án đã được tổng hợp, báo cáo Tổng cục Thi hành án để hướng dẫn, chỉ đạo. 

Theo ông Lê Trí Thanh, UBND tỉnh Quảng Nam luôn cầu thị, tiếp nhận thông tin, ý kiến của người dân để chỉ đạo triển khai thực hiện dự án; tìm giải pháp để người dân, chủ đầu tư, đơn vị phân phối có tiếng nói chung, giải quyết hợp lý quyền, lợi ích giữa các bên đồng 3 thời với đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. 

Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dự án, UBND tỉnh Quảng Nam luôn tập trung chỉ đạo để dự án triển khai hoàn thành, đảm bảo đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, giải quyết quyền lợi của người dân. 

Các dự án này có nhiều vướng mắc, trong đó có vấn đề về năng lực, trách nhiệm của chủ đầu tư, việc giải quyết quyền lợi giữa các bên có liên quan và công tác giải phóng mặt bằng làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện. Do đó, việc này không thể xác định cụ thể thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập thủ tục chuyển nhượng cho người dân. 

UBND tỉnh Quảng Nam chỉ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dự án khi đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật. Nội dung này cũng phù hợp với các bản án mà Tòa án đã tuyên. 

Để giải quyết việc gia hạn tiến độ thực hiện dự án, đơn vị liên quan cần phải xem xét việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với Nhà nước, việc chi trả kinh phí để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và quyền lợi của những người dân có liên quan. 

Cụ thể, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã làm việc với Công ty Cổ phần Bách Đạt An và hướng dẫn thực hiện các hồ sơ, thủ tục để tổng hợp để xem xét, quyết định việc gia hạn thời gian thực hiện hoặc thu hồi dự án theo quy định của pháp luật. 

Công an tỉnh tiếp tục điều tra, theo dõi, thu thập thông tin, củng cố hồ sơ, tài liệu về các vi phạm của chủ đầu tư trong việc thực hiện các dự án để giải quyết. Đồng thời, cơ quan này sẽ khởi tố vụ án nếu có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoặc có những hành vi vi phạm đến mức phải xử lý hình sự theo quy định của pháp luật. 

Thanh tra tỉnh theo dõi ý kiến, kết luận của các cơ quan chức năng về các dự án, kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo xử lý các vấn đề liên quan theo quy định của pháp luật. 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh có trách nhiệm thi hành các bản án theo quy định của pháp luật. Theo dõi hướng dẫn, chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án đối với những vấn đề tồn tại để tổ chức thi hành án. 

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Cục Thuế tỉnh, UBND thị xã Điện Bàn, các đơn vị có liên quan tập trung phối hợp, thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh đối với các dự án; đồng thời, tổng hợp, đề xuất, báo cáo những vấn đề liên quan tại cuộc họp do UBND tỉnh chủ trì (dự kiến trong đầu tháng 5) để chỉ đạo đối với các dự án của Công ty Cổ phần Bách Đạt An.

Phước Nguyên

Theo VietnamFinance