Vì sao Quảng Nam yêu cầu công an điều tra Công ty Bách Đạt An?

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, trong thời gian qua, Công ty Cổ phần Bách Đạt An đã thiếu quyết tâm, không nghiêm túc triển khai các chỉ đạo, kết luận của đại phương này. Bên cạnh đó, công tác phối hợp của công ty cũng không chặt chẽ với các sở, ngành và UBND thị xã Điện Bàn trong quá trình giải quyết các tồn tại, vướng mắc liên quan đến các dự án do công ty triển khai.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, tại các cuộc họp giải quyết vướng mắc do địa phương này chủ trì và các văn bản kiến nghị của Công ty Cổ phần Bách Đạt An, phía công ty này luôn khẳng định có đầy đủ năng lực tài chính và quyết tâm tiếp tục triển khai thực hiện các dự án.

Tuy nhiên, UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng thực tế năng lực tài chính hiện nay của Bách Đạt An không đảm bảo. Cụ thể là chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước đối với phần đất đã được UBND tỉnh giao đợt 1 để triển khai dự án khu đô thị Bách Đạt, chưa chuyển đầy đủ nguồn kinh phí cho trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn theo các phương án đã được UBND thị xã Điện Bàn phê duyệt từ tháng 8/2022 để tổ chức chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng của các dự án khu đô thị số 7B mở rộng, khu đô thị Hera Complex Riveside. 

Với những lý do trên, UBND tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu Công an tỉnh Quảng Nam theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức điều tra, xử lý nghiêm các sai phạm trong quá trình triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh của Công ty Cổ phần Bách Đạt An theo thẩm quyền.

Cùng với đó, địa phương này yêu cầu Công ty Cổ phần Bách Đạt An khẩn trương chuyển toàn bộ kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo các phương án đã được UBND thị xã Điện Bàn phê duyệt để phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân liên quan.

Thời gian hoàn thành việc chuyển tiền cho trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn trước ngày 10/3. Đồng thời, công ty cũng cần khẩn trương hoàn thành nghĩa vụ về tài chính với nhà nước đối với phần diện tích đã được UBND tỉnh giao đất để thực hiện dự án Khu đô thị Bách Đạt.

"UBND tỉnh chỉ xem xét gia hạn thời gian thực hiện các dự án khi công ty hoàn thành các yêu cầu nêu trên", phía Quảng Nam nhấn mạnh. 

Phước Nguyên

VietnamFinance