Công ty Bách Đạt An bị tố đi ngược tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam

Người dân liên quan đến dự án Khu đô thị Bách Đạt, Khu đô thị 7B mở rộng, Khu đô thị Hera Complex Riverside, bức xúc khi Công ty Cổ phần Bách Đạt An (chủ đầu tư các dự án trên) ban hành Công văn số 15/2023/CV-BĐA ngày 17/02/2023 với nội dung đi ngược lại tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam và sự thống nhất của các bên tại các cuộc họp giữa UBND tỉnh, các Sở, ngành, địa phương, các Công ty có liên quan trong việc thực hiện các dự án.

Dự án khu đô thị Bách Đạt.
Dự án khu đô thị Bách Đạt.

Mới đây, tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 2/2023 giữa lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam và người dân, đại diện một số người dân liên quan đến dự án khu đô thị Bách Đạt, khu đô thị 7B mở rộng, khu đô thị Hera Complex Riverside do Công ty Cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư phản ánh, kiến nghị các nội dung liên quan đến việc chuyển giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án.

Theo đó, người dân bức xúc khi Công ty Cổ phần Bách Đạt An ban hành Công văn số 15/2023/CV-BĐA ngày 17/2/2023 vì cho rằng nội dung Công văn này đi ngược lại tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam và sự thống nhất của các bên tại các cuộc họp giữa UBND tỉnh, các Sở, ngành, địa phương, các Công ty có liên quan trong việc thực hiện các dự án. 

Chính vì vậy, người dân đề nghị xem xét, thu hồi dự án do chủ đầu tư nhiều lần vi phạm cam kết, không tổ chức triển khai thực hiện dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh và các Sở, ngành, địa phương có liên quan; đồng thời, trình bày một số nội dung khác.

Liên quan đến vấn đề này, UBND tỉnh Quảng Nam cho hay việc chuyển giao nhiệm chủ đầu tư các dự án từ Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Đạt sang Công ty Cổ phần Bách Đạt An đã được Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh thông tin, trả lời và có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 31/TB-UBND ngày 9/2/2023. 

Do đó, địa phương này yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thực hiện nội dung chỉ đạo tại Thông báo nêu trên, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 5/3/2023. 

Bên cạnh đó, việc Công ty Cổ phần Bách Đạt An chậm thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến dự án, ban hành Công văn số 15/2023/CV-BĐA ngày 17/2/2023 thể hiện những hạn chế về năng lực, trách nhiệm của chủ đầu tư đối với việc thực hiện dự án. 

UBND tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần Bách Đạt An và Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Nhất Nam trên tinh thần thiện chí để đàm phán, thỏa thuận, ký phụ lục hợp đồng nhằm mục đích quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả tiền huy động của người dân, đảm bảo nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án. Với chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, UBND tỉnh, các Sở, ngành theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi, đôn đốc và có chế tài để chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật, theo cam kết với UBND tỉnh. 

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, chủ đầu tư phải có trách nhiệm bố trí kinh phí, nguồn lực đảm bảo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thành dự án theo tiến độ, yêu cầu của UBND tỉnh. UBND tỉnh sẽ chủ trì làm việc với các Sở, ngành địa phương, chủ đầu tư dự án và các đơn vị có liên quan để giải quyết các vướng mắc, chỉ đạo cụ thể đối với từng dự án. 

“Trường hợp gia hạn cho chủ đầu tư thực hiện dự án thì phải đảm bảo năng lực, tài chính, các điều kiện theo quy định của pháp luật và có biện pháp, chế tài mạnh, cương quyết để chủ đầu thực hiện theo tiến độ gia hạn. Nếu chủ đầu tư không thực hiện dự án hoặc không đảm bảo điều kiện theo quy định của pháp luật, không đảm bảo các yêu cầu của UBND tỉnh để tiếp tục triển khai dự án thì không cho phép gia hạn thời gian thực hiện các dự án và tiến hành các trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật để thu hồi dự án và giải quyết các vấn đề có liên quan”, UBND tỉnh Quảng Nam thông tin.

Phước Nguyên

Theo VietnamFinance