Cơ điện lạnh REE chuyển quyền sở hữu chui hàng trăm triệu cổ phiếu đang là tài sản đảm bảo cho các đợt phát hành trái phiếu

Tháng 11/20220 Cơ điện lạnh REE đã chuyển quyền sở hữu chui hơn 265 triệu cổ phiếu tại các doanh nghiệp thuỷ điện, nhiệt điện, mà phần lớn trong số đó đang là tài sản đảm bảo cho các đợt phát hành trái phiếu của công ty.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà Nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Cơ điện lạnh (mã chứng khoán REE) số tiền 110 triệu đồng. Nguyên nhân do Cơ điện lạnh REE đã không báo cáo về dự kiến giao dịch cổ phiếu.

Cụ thể, Cơ điện lanh REE đã âm thầm chuyển nhượng hơn 265 triệu cổ phiếu tại các doanh nghiệp ngành thuỷ điện, nhiệt điện mà không báo cáo dự kiến giao dịch theo quy định. Thời gian chuyển quyền ngày 10/11/2020.

Theo thống kê, REE đã chuyển quyền sở hữu, tại hàng loạt các doanh nghiệp ngành thuỷ điện, nhiệt điện như:

-Chuyển quyền sở hữu gần 33,32 triệu cổ phiếu CHP của Thuỷ điện Miền Trung (tỷ lệ 22,68%).

-Chuyển quyền sở hữu hơn 38,36 triệu cổ phiếu TBC của Thuỷ điện Thác Bà (tỷ lệ 60,42%).

-Chuyển quyền sở hữu hơn 29,84 triệu cổ phiếu TMP của Thuỷ điện Thác Mơ (tỷ lệ 42,63%).

-Chuyển quyền sở hữu gần 10,39 triệu cổ phiếu SHP của Thuỷ điện Miền Nam.

-Chuyển quyền sở hữu 32 triệu cổ phiếu SBH của Thuỷ điện Sông Ba Hạ.

-Chuyển quyền sở hữu hơn 102,1 triệu cổ phiếu VSH của Thuỷ điện Vĩnh Sơn Sông Hinh.

-Chuyển quyền sở hữu hơn 15,43 triệu cổ phiếu ISH của Thuỷ điện Srock Phu Miêng.

-Và chuyển quyền sở hữu gần 3,79 triệu cổ phiếu NBP của Nhiệt điện Ninh Bình.

Về mối liên quan, hàng loạt lãnh đạo tại Cơ điện lạnh REE đang là người đại diện được chỉ định, là các lãnh đạo tại các tổ chức liên quan đến việc REE chuyển nhượng “chui” cổ phiếu lần này.

Quyết định xử phạt ghi nhận Cơ điện lạnh REE đã chuyển nhượng “chui” cổ phần các doanh nghiệp thuỷ điện này từ tháng 11/2020. Còn trong BCTC năm 2020 đã kiểm toán của REE vẫn ghi nhận hơn 38,36 triệu cổ phần Thuỷ điện Thác Bà (và cả hơn 24,93 triệu cổ phần Thuỷ điện Mường Hum) thuộc sở hữu của Nhóm Công ty đã được dùng để làm tài sản thế chấp cho các trái phiếu thường trong nước REE-BOND 2029. Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán ghi nhận tổng giá trị tài sản công ty đến 31/12/2020 đạt hơn 20.500 tỷ đồng, tăng 900 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Cơ điện lạnh REE chuyển quyền sở hữu chui hàng trăm triệu cổ phiếu đang là tài sản đảm bảo cho các đợt phát hành trái phiếu - Ảnh 1

BCTC hợp nhất quý 1/2022 của REE ghi nhận tổng tài sản công ty đến 31/3/2022 đạt 32.400 tỷ đồng, tăng gần 600 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Tổng nợ phát trả hơn 15.400 tỷ đồng trong đó dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 1.237 tỷ đồng và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn 10.700 tỷ đồng bao gồm cả nợ phát hành trái phiếu.

Chủ nợ lớn nhất của Cơ điện lạnh REE là Vietcombank với tổng dư nợ đến 31/3/2022 là gần 3.450 tỷ đồng. BIDV là chủ nợ lớn thứ 2 với tổng dư nợ đến 31/3/2022 lên đến hơn 1.300 tỷ đồng.

Bên cạnh đó Vietcombank và Công ty liên doanh Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF) là bên mua lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng của Cơ điện lạnh REE phát hành tháng 9/2017 kỳ hạn 5 năm. Số trái phiếu này được đảm bảo bởi hơn 35,5 triệu cổ phần tại Nhiệt điện Phả Lại thuộc sở hữu của công ty con Công ty TNHH Năng lượng REE.

Tháng 1/2019 Cơ điện lạnh REE còn phát hành 2.318 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm (REE-BOND2029 – là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền. Số trái phiếu này được đảm bảo nằng 38,36 triệu cổ phiếu TBC của Thuỷ điện Thác Bà, 32 triệu cổ phiếu SBH của Thuỷ điện sông Ba Hạ và gần 25 triệu cổ phần tại Thuỷ điện Mường Hum.

Cơ điện lạnh REE chuyển quyền sở hữu chui hàng trăm triệu cổ phiếu đang là tài sản đảm bảo cho các đợt phát hành trái phiếu - Ảnh 2

Doanh thu quý 1/2022 đạt 2.045 tỷ đồng trong đó doanh thu từ mảng hạ tầng điện, nước đạt 1.445 tỷ đồng, chiếm gần 71% tổng doanh thu cả quý. Còn lại là doanh thu từ mảng cơ điện lạnh (349 tỷ đồng) và bất động sản (250 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế đạt gấp đôi cùng kỳ, lên 955 tỷ đồng.

Thủy Trúc

Theo Chất lượng và cuộc sống