Cổ phần của Công ty Môi trường đô thị Nha Trang tiếp tục 'ế'

Phiên chào bán cạnh tranh cổ phần của Công ty CP Môi trường đô thị Nha Trang phải hủy do không có nhà đầu tư đăng ký tham gia. Đây không phải lần đầu tiên việc chào bán phải hủy do không đủ điều kiện tổ chức.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có thông báo không tổ chức phiên chào bán cạnh tranh cổ phần của CTCP Môi trường đô thị Nha Trang do UBND tỉnh Khánh Hòa sở hữu vào ngày 23/4.

Nguyên nhân do đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc nhưng không có nhà đầu tư đăng ký tham gia mua chào bán cạnh tranh cổ phần của doanh nghiệp. Vì vậy, phiên chào bán cạnh tranh cổ phần không đủ điều kiện để tổ chức.

Được biết, phiên chào bán cạnh tranh ngày 23/4, Công ty CP Môi trường đô thị Nha Trang đưa ra chào bán 641.000 cổ phần, có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, với giá khởi điểm 21.179 đồng/cổ phần.

Đây không phải là lần đầu tiên cổ phần của Công ty CP Môi trường đô thị Nha Trang bị "ế".

Vào cuối tháng 1/2024, HNX cũng có thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty CP Môi trường đô thị Nha Trang do UBND tỉnh Khánh Hòa sở hữu, phiên đấu giá tổ chức ngày 4/3.

Tuy nhiên sau đó, phiên đấu giá không thể tổ chức cũng với lý do không có nhà đầu tư đăng ký tham gia mua cổ phần.

Công ty CP Môi trường đô thị Nha Trang có địa chỉ tại số 84 Hùng Vương (phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Ngành nghề kinh doanh là thu gom, vận chuyển rác thải; quản lý hệ thống điện chiếu sáng công cộng; chăm sóc cây xanh...Vốn điều lệ của doanh nghiệp này là 60 tỷ đồng.

Năm 2001, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định hợp nhất Công ty Công viên Cây xanh Khánh Hòa và Công ty Dịch vụ Công cộng TP. Nha Trang thành Công ty Môi trường Đô thị Nha Trang.

Năm 2010, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định chuyển đổi Công ty Môi trường Đô thị Nha Trang thành Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Nha Trang. Tháng 7/2012, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định về việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Nha Trang.

Năm 2017, CTCP Môi trường Đô thị Nha Trang chính thức giao dịch trên sàn UPCOM, mã chứng khoán là NUE.

Trong năm 2023, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 233,9 tỷ đồng, tăng 4,4% so với năm 2022; lợi nhuận sau thuế hơn 6,4 tỷ đồng, tăng 4,9% so với cùng kỳ.

Đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của NUE hơn 137,8 tỷ đồng; trong đó, tài sản ngắn hạn có hơn 113,5 tỷ đồng, tài sản dài hạn hơn 24,3 tỷ đồng.

Khánh Hồng

Theo VietnamFinance