Công ty cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp bị xử phạt 70 triệu đồng

Vừa qua, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 106/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp (địa chỉ: 72 đường Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội).

Công ty cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt số tiền 70.000.000 đồng (bảy mươi triệu đồng), vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Mua lại cổ phiếu nhưng không báo cáo UBCKNN theo quy định pháp luật.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát đi thông báo xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp  
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát đi thông báo xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp  

Năm 2020, Công ty cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp đã thực hiện mua lại 30.000 cổ phiếu quỹ nhưng không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trước khi mua lại theo quy định pháp luật.

Mức phạt được đưa ra theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 16 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Hồng Liên

Theo Chất lượng và Cuộc sống