Công ty cổ phần Chương Dương (CDC) bị phạt nặng vì ông Trần Việt Đức bán chui cổ phiếu

Ông Trần Việt Đức - Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Chương Dương (mã chứng khoán: CDC) đã bán 1.099.000 cổ phiếu CDC từ ngày 29/3/2021 đến ngày 30/3/2021 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Ngày 1/7/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 427/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Trần Việt Đức (địa chỉ: 111 Phủ Doãn, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).

Công ty cổ phần Chương Dương (CDC) bị phạt nặng vì ông Trần Việt Đức bán chui cổ phiếu - Ảnh 1Ông Trần Việt Đức bán chui tới 1.099.000 cổ phiếu CDC.

Cụ thể, phạt tiền 164.850.000 đồng do vi phạm theo quy định tại khoản 3 Điều 5, điểm h khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 4 và Khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP).

Doanh nghiệp này đã không báo cáo về việc dự kiến giao dịch của ông Trần Việt Đức - Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Chương Dương khi bán 1.099.000 cổ phiếu CDC (tương ứng 10.990.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu CDC) từ ngày 29/3/2021 đến ngày 30/3/2021 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ giao dịch chứng khoán trong thời hạn 3 tháng, quy định tại điểm b khoản 7 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Hoàng Phương

Theo Doanh nghiệp Việt Nam