Công ty con Vingroup muốn tăng vốn lên 10.000 tỷ để làm 2 đại dự án ở Đông Anh

VEFAC - công ty con của Vingroup, dự kiến trình cổ đông kế hoạch phát hành thêm 852,9 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để huy động hơn 8.500 tỷ đồng nhằm tăng vốn điều lệ và triển khai 2 đại dự án ở Đông Anh (Hà Nội).

Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC, UPCoM: VEF) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông 2023, dự kiến diễn ra vào ngày 25/5. VEFAC là công ty con của Vingroup với tỷ lệ biểu quyết 87,97%.

Theo tài liệu, năm 2022, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của VEFAC đạt 493 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 319,6 tỷ đồng (tăng gấp 1,6 lần kế hoạch đề ra chủ yếu nhờ vào các hoạt động đầu tư tài chính hiệu quả đã mang lại nguồn doanh thu tài chính lớn trong năm).

Về kế hoạch kinh doanh năm 2023, VEFAC tiếp tục triển khai đồng thời các dự án tại Hà Nội gồm: Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia và dự án khu đô thị mới Đông Anh tại huyện Đông Anh; dự án tổ hợp trung tâm thương mại dịch vụ tại 148 Giảng Võ, Ba Đình và dự án khu chức năng đô thị Nam Đại lộ Thăng Long tại Mễ Trì.

Do các hoạt động hội chợ triển lãm vẫn tạm thời được tổ chức thuê tại địa điểm khác, vì vậy, VEFAC xác định kế hoạch kinh doanh trong năm 2023 là doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 10 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 200 tỷ đồng.

Đáng chú ý, một nội dung quan trọng trong cuộc họp sắp tới là thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng quy mô vốn hoạt động của công ty.

Theo đó, VEFAC trình cổ đông kế hoạch phát hành 852,9 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 1:5,12 (nghĩa là cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu VEF tại ngày chốt danh sách sẽ được hưởng 1 quyền mua và cứ 1 quyền mua sẽ được mua 5,12 cổ phiếu phát hành thêm), với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 8.529 tỷ đồng.

Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của VEFAC dự kiến sẽ tăng từ 1.666 tỷ đồng lên 10.196 tỷ đồng.

Theo tờ trình, VEFAC sẽ sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu vào việc triển khai thực hiện các dự án: đầu tư xây dựng khu đô thị mới tại các xã Xuân Canh, xã Đông Hội, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội với số tiền 6.976 tỷ đồng và dự án trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia với số tiền 1.467 tỷ đồng.

Dự án khu đô thị mới Đông Anh có quy mô vốn 34.879 tỷ đồng; trong đó 15% vốn từ nhà đầu tư (~5.232 tỷ đồng) và 85% còn lại là vốn vay. Dự án nằm tại 3 xã gồm: Xuân Canh, Đông Hội, Mai Lâm (huyện Đông Anh, Hà Nội). 

Còn dự án trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia nằm tại xã Đông Hội và xã Xuân Canh (huyện Đông Anh, Hà Nội), có hình thức đầu tư trực tiếp bằng nguồn vốn của nhà đầu tư, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Tổng vốn đầu tư dự án là hơn 7.336 tỷ đồng, trong đó vốn của nhà đầu tư tương ứng 15% (~1.100 tỷ đồng), 85% còn lại sẽ đi vay hoặc huy động qua các kênh khác.

Lệ Chi

Theo VietnamFinance