Công ty Gas đô thị bị phạt do vi phạm nhiều lỗi

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Gas đô thị (Công ty Gas đô thị) với số tiền 335.000.000 đồng với nhiều lỗi vi phạm.

Ngày 02/5/2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 483/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Gas đô thị (Công ty) (Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, số 167 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Gas đô thị. Ảnh: Internet.
Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Gas đô thị. Ảnh: Internet.

Công ty Gas đô thị bị phạt hành chính tổng cộng 335 triệu đồng do 3 vi phạm, như:

Vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông (Ngày 09/5/2018, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Gas đô thị (Công ty) ký Hợp đồng số 12/HĐ-KĐT cho cổ đông là CTCP Đầu tư Việt Tú vay tiền. Ngày 02/6/2023, Công ty ký kết phụ lục số 05 của Hợp đồng số 12/HĐ-KĐT ngày 09/5/2018 với Công ty TNHH Đầu tư Việt Tú (trước đây là CTCP Đầu tư Việt Tú) về việc gia hạn nghĩa vụ trả nợ đến năm 2043);

Công ty không công bố thông tin (CBTT) theo quy định trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023);

Hay Công ty Gas đô thị không đảm bảo số lượng thành viên ban kiểm soát. Năm 2022, công ty chỉ có 2 thành viên ban kiểm soát.

PV

Theo Tài chính doanh nghiệp