Đà Nẵng công bố giá đất 121 tuyến đường, cao nhất gần 85 triệu đồng/m2

UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành quyết định bổ sung giá đất tại 121 tuyến đường mới đặt tên theo Nghị quyết của HĐND thành phố.

Trong đó, quận Cẩm Lệ có 1 tuyến đường, quận Liên Chiểu 29 tuyến đường, quận Ngũ Hành Sơn 39 tuyến đường, quận Sơn Trà 4 tuyến đường, quận Thanh Khê 3 tuyến đường và huyện Hòa Vang 45 tuyến đường.

Trong số 121 tuyến đường trên, các tuyến đường ở quận Sơn Trà có giá cao nhất. Đứng đầu bảng là đường Trần Bạch Đằng, giá đất ở cao nhất gần 84,86 triệu đồng/m2; đất thương mại dịch vụ 59,4 triệu đồng/m2; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp hơn 42,4 triệu đồng/m2.

Tiếp đến là tuyến đường Lâm Hoành, giá đất ở cao nhất 55,24 triệu đồng/m2; đất thương mại dịch vụ 38,67 triệu đồng/m2; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 27,62 triệu đồng/m2.

Giá đất ở tại đường Phan Du (thuộc quận Cẩm Lệ) là 6,74 triệu đồng/m2; đất thương mại dịch vụ 4,72 triệu đồng/m2; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 3,37 triệu đồng/m2.  

Các tuyến đường ở quận Liên Chiểu có giá từ 6,52 -15,71 triệu đồng/m2 (đất ở); 4,28-11 triệu đồng/m2 (đất thương mại dịch vụ) và 3,06-7,86 triệu đồng/m2 (đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp).

Các tuyến đường ở quận Ngũ Hành Sơn có giá từ 7,95-15,3 triệu đồng/m2 (đất ở); 5,57-10,71 triệu đồng/m2 (đất thương mại dịch vụ); 3,98-7,65 triệu đồng/m2 (đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp),

Các tuyến đường ở quận Thanh Khê có giá từ 30,36-55,6 triệu đồng/m2 (đất ở); 21,25-38,92 triệu đồng/m2 (đất thương mại dịch vụ) và 15,18-27,8 triệu đồng/m2 (đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp),

Còn các tuyến đường ở huyện Hòa Vang có giá thấp nhất, từ 3,15-6,29 triệu đồng/m2 (đất ở); 2,2-4,8 triệu đồng/m2 (đất thương mại dịch vụ) và 1,57-3,46 triệu đồng/m2 (đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp).

Khánh Hồng

Theo VietnamFinance