Đà Nẵng: Giải ngân vốn đầu tư công có chuyển biến tích cực

Theo Cục Thống kê Đà Nẵng, trong tháng 8/2023, giá trị vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn TP có chuyển biến tích cực.

Cục Thống kê Đà Nẵng cho biết, với nhiều biện pháp thúc đẩy tiến độ các dự án được chính quyền các cấp của TP tiếp tục tăng cường triển khai, ước trong tháng 8/2023, giá trị giải ngân vốn đầu tư công của TP đạt gần 600 tỷ đồng (tăng hơn 6% so với cùng kỳ 2022).

Đà Nẵng: Giải ngân vốn đầu tư công có chuyển biến tích cực - Ảnh 1

Dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu - phần cơ sở hạ tầng dùng chung đang được khẩn trương triển khai.

Các dự án có khối lượng thực hiện cao được ghi nhận là đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu - phần cơ sở hạ tầng dùng chung; Trung tâm Phẫu thuật thần kinh, chấn thương và bỏng tạo hình tại Bệnh viện Đà Nẵng; xây dựng trạm xử lý nước thải Hòa Xuân (giai đoạn 3)…

Lũy kế 8 tháng năm 2023, vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn Đà Nẵng ước đạt hơn 3.400 tỷ đồng, tăng 6,6% so cùng kỳ năm trước và bằng 46,3% kế hoạch vốn được giao năm 2023. Xét theo cơ cấu nguồn vốn, lũy kế 8 tháng qua khối lượng vốn cân đối ngân sách nhà nước ước đạt 44,5%; vốn trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu 45,9% và vốn khác 52%.

Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023, UBND TP Đà Nẵng đã có Công văn 4613/UBND-ĐTĐT ngày 25/8 xác định đây là một trong các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung ưu tiên trong chỉ đạo điều hành gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị liên quan.

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu đẩy mạnh phân bổ, triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, nguồn vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án đầu tư công trọng điểm, các dự án có tác động lan tỏa...

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, quyết liệt chủ động xử lý, tháo gỡ kịp thời, hiệu quả các vướng mắc, khó khăn; thực hiện cơ chế phân công, giao trách nhiệm, phối hợp rõ ràng, cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong việc hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động tổ công tác đặc biệt của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu tập trung đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về đất đai, tài nguyên...; có chế tài xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các chủ đầu tư, BQL dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, phiền hà, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quản lý đầu tư công.

UBND TP Đà Nẵng cũng chỉ đạo thực hiện tạm ứng, thu hồi tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định và ngay khi có khối lượng; chủ động rà soát điều chuyển vốn theo thẩm quyền giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, có nhu cầu bổ sung vốn để thực hiện theo quy định.

Hải Châu

Theo Doanh nghiệp Việt Nam