Đất thừa kế chưa bao giờ hết ‘hot’, nơi thiếu sổ đỏ có được phép chia hay không?

Theo Điểm c Khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013, văn bản về thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cần được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về dân sự.

 

Đất thừa kế chưa bao giờ hết ‘hot’, nơi thiếu sổ đỏ có được phép chia hay không? - Ảnh 1

Theo Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013 quy định điều kiện thực hiện quyền thừa kế quyền sử dụng đất như sau:

- Có giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại Khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai 2013;

- Đất không có tranh chấp;

- Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

- Trong thời hạn sử dụng đất.

Ngoài ra, theo Điểm c Khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013 thì văn bản về thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về dân sự.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, người để lại di sản là quyền sử dụng đất nhưng không có giấy chứng nhận hoặc không có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất thì vẫn có thể để lại di sản thừa kế.

Như vậy, cho dù đất vẫn chưa có sổ đỏ, sổ hồng thì vẫn có thể được chia di sản thừa kế theo quy định, trừ trường hợp quyền sử dụng đất không hợp pháp.

Thừa kế di sản có hai hình thức, gồm thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật. Theo đó, thừa kế sổ đỏ, sổ hồng theo di chúc có 4 loại, gồm: Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng, di chúc bằng văn bản có người làm chứng, di chúc bằng văn bản có công chứng, di chúc bằng bản có chứng thực.

Còn thừa kế theo pháp luật, nếu người đang sử dụng đất khi mất không có di chúc thì quyền sử dụng đất vẫn có thể được xác định là di sản thừa kế (vẫn được chia thừa kế ngay cả khi không có sổ đỏ, sổ hồng).

Phương Hà

Theo Chất lượng và cuộc sống