Đất Xanh chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Sài Gòn Riverview cho Hội An Invest

HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) vừa phê duyệt chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Sài Gòn Riverview cho Công ty Cổ phần Hội An Invest.

Cụ thể, công ty sẽ chuyển nhượng toàn bộ hơn 16,6 triệu cổ phần với mức giá chuyển nhượng 10.000 đồng/cổ phần. Mục đích chuyển nhượng được cho biết nhằm tái cấu trúc cơ cấu sở hữu Công ty Cổ phần Sài gòn Riverview theo định hướng chiến lược của tập đoàn.

Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, các công ty kể trên vẫn thuộc trường hợp công ty có mối quan hệ công ty mẹ - công ty con với Đất Xanh theo quy định.

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Sài Gòn Riverview được thành lập năm 2020 với ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng, kinh doanh bất động sản. Công ty có địa chỉ tại Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. HCM.

Hội An Invest tiền thân là Công ty TNHH MTV Đất Xanh Hội An thành lập từ năm 2017, có ngành nghề kinh doanh chính là dịch vụ lưu trú ngắn ngày, địa chỉ tại TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Về tình hình kinh doanh của Đất Xanh, trong quý IV/2022, doanh thu thuần của tập đoàn đạt 984 tỷ đồng, giảm 57%; lợi nhuận gộp đạt 434 tỷ đồng, giảm 61% so với cùng kỳ năm trước. Cả 2 mảng kinh doanh chủ lực của công ty là bán căn hộ, đất nền và mảng dịch vụ môi giới bất động sản đều giảm mạnh so với cùng kỳ, lần lượt là giảm 69% và giảm 56%.

Trong quý, doanh thu tài chính cũng giảm tới 87%, chỉ đạt 34 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng 24%, đạt 167 tỷ đồng.

Dù tiết giảm được các chi phí khác (chi phí bán hàng giảm 25,5%, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 13%), song chừng đó là không đủ để cứu vãn cục diện. DXG lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh tới 397 tỷ đồng.

Kết quý IV/2022, Đất Xanh lỗ trước thuế lên 424 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ có lãi 361 tỷ đồng. Đây cũng là quý lỗ đầu tiên sau một thập kỷ của công ty, kể từ quý I/2013.

Luỹ kế cả năm 2022, doanh thu thuần của Đất Xanh đạt 5.581 tỷ đồng, giảm 45%; lợi nhuận gộp đạt 2.945 tỷ đồng, giảm 47% so với năm trước. Biên lợi nhuận gộp đạt 52,76%.

Với việc không tiết giảm được nhiều chi phí (ngoại trừ chi phí bán hàng giảm 44%), Đất Xanh đã kết thúc năm 2022 với lợi nhuận trước thuế giảm 70% so với năm trước, đạt 743 tỷ đồng. Khấu trừ thuế, công ty có lợi nhuận 469 tỷ đồng, giảm 71% so với năm trước; trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ là 149 tỷ đồng.

Năm 2022, Đất Xanh đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 11.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ là 1.400 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp mới đạt được 50% chỉ tiêu doanh thu và 10,6% mục tiêu lợi nhuận.

Anh Phan

Theo VietnamFinance